Konflikt Zygmunta Augusta z Gdańskiem

 

W drugiej połowie XVI wieku rosnący w potęgę Gdańsk zaczął prowadzić coraz bardziej samodzielną politykę. Z tego powodu popadł w konflikty z władzą centralną. W 1568 roku miasto wybrano na siedzibę Komisji Morskiej.

Rada Miejska wystąpiła wówczas zbrojnie przeciw organizowanej przez króla...

Polityka wewnętrzna Zygmunta I

  Od początku swego panowania Zygmunt I dużo uwagi poświęcał sprawom finansów Królestwa.

Rządy Zygmunta Augusta na Litwie

Zygmunt August przyczynił się także do rozwoju Wilna, przebudowany zaś w stylu renesansowym zamek wileński stał się jego ulubioną rezydencją. Zygmunt August nie ustąpił jednak przed żądaniami unieważnienia małżeństwa.

Życie i badania Zygmunta Freuda.

Zygmunt Freud rozróżnił jawną, manifestowaną część snu, czyli to co po przebudzeniu jesteśmy w stanie zapamiętać i opowiedzieć, oraz część ukrytą, która stanowi rzeczywiste znaczenie marzenia sennego (myśli senne, przekaz jaki niesie sen).

Rozwój osobowości według Zygmunta Freuda

Freud twierdził, że osobowość rozwija się w dzieciństwie. Dziecko przechodzi określone procesy w pięciu stadiach. Stadia te nazwał psychoseksualnymi, ponieważ uważał, że rozwój psychiczny zależy od zmieniającej się energii seksualnej w różnych częściach ciała w miarę dojrzewania dziecka. - Stadium oralne to pierwsze dwanaście do osiemnastu miesięcy życia. Niemowlęta wchłaniają świat jak pożywienie – ustami. Usta są więc, jak twierdzi Freud, ośrodkiem ...

Główne założenia teorii psychoanalizy oraz pojęcie kultury w koncepcji Zygmunta Freuda.

Zygmunt Freud formułuje swą rewolucyjną teorię, która miała za zadanie wyjaśnić patologiczne zachowania u pacjentów.