Zygmunta

Czytaj Dalej

Elekcja Zygmunta III Wazy i jego polityka do 1609 roku

b) Polityka króla powodująca niechęć szlachty, znalazła swoje odbicie na sejmie 1605 roku gdy Zygmunt III w obliczu aktualnych wydarzeń politycznych próbował wprowadzić reformy sejmowe (zasadę większości kłosów).

Dramat rodzinny i społeczny w "Nie - Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego

Zygmunt Krasiński skrytykował pogoń za poezją romantyczną, wykazał, że uleganie tym złudnym ideałom czyni człowieka niezdolnym do podjęcia zwykłych, codziennych obowiązków ludzkich. I tylko w Bogu nadzieja - zdaje się mówić Zygmunt Krasiński w ostatnich słowach swego dramatu "Nie - Boska komedia".

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Początki panowania Zygmunta III Wazy

Im przypisywano, że Zygmunt obsadzając stanowiska wojewodów, kasztelanów i starostów oraz urzędy ministerialne, dworskie i ziemskie pomijał protestantów, poza tymi, którzy powrócili do katolicyzmu.

Korona szwedzka Zygmunta III Wazy

Stryj Zygmunta, Karol Sudermański, który sprawował władzę w jego imieniu, prowadził zręczną politykę i bliższy był Szwedom niż Zygmunt.

Warszawa - plac Zamkowy z kolumną Zygmunta

Została wzniesiona w 1644 roku przez Władysława IV dla uczczenia pamięci jego ojca, Zygmunta III Wazy. Podstawę kolumny Zygmunta uzu­pełniono kilkoma granitowymi  stopniami.

Warszawa za Wazów - KOLUMNA ZYGMUNTA

Było to odważne posunięcie, tłumaczył je napis na cokole pomnika: "Król Zygmunt III, wyróżniający się pobożnością i orężem słusznie zasłużył na podwójną chwałę" .

Sprawa Inflant. Polityka morska Zygmunta Augusta

Rok później Zygmunt August wymusił na mistrzu zakonnym uwolnienie opozycji i Wilhelma, zerwanie z Moskwą i sojusz z Litwą.

ZDROWIE, ZABURZENIA, DIAGNOZA I TERAPIA W PODEJŚCIU PSYCHODYNAMICZNYM - Klasyczna psychoanaliza Zygmunta Freuda (1856-1939)

Spuścizna Zygmunta Freuda przekroczyła ramy nauk medycznych i bio­logicznych i wywarła ogromny wpływ na inne dziedziny nauki, w tym także na psychologię, ale też na wiele dziedzin kultury i cywilizacji.

ŻALE SARMATY NAD GROBEM ZYGMUNTA AUGUSTA, ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów

ŻALE SARMATY NAD GROBEM ZYGMUNTA AUGUSTA, ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów (inc. „Ty śpisz, Zygmuncie"), elegia F.

ŻYWOT I MYŚLI ZYGMUNTA PODFILIPSKIEGO, powieść J. Weyssenhoffa

ŻYWOT I MYŚLI ZYGMUNTA PODFILIPSKIEGO, powieść J.

Streszczenie rozdziału "Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna" z książki Zygmunta Wiatrowskiego

Streszczenie rozdziału I z książki Zygmunta Wiatrowskiego, Pedagogika pracy w zarysie, Warszawa 1985, s.

Katolicyzm Zygmunta III

Zygmunt III, rzekomo nietolerancyjny, pozwalał przyrodniej siostrze, Annie, kalwince, przebywać przezdłuższy czas na swoim dworze i urządzać nabożeństwa ewangelickie, choć protestował przeciw temununcjusz papieski ze względu na zgorszenie katolików.

„Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) Krasiński był poetą, powieściopisarzem i filozofem, tradycyjnie zaliczanym - obok Mickiewicza i Słowackiego - do kanonu „trzech wieszczy”.

„Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) Krasiński był poetą, powieściopisarzem i filozofem, tradycyjnie zaliczanym - obok Mickiewicza i Słowackiego - do kanonu „trzech wieszczy”.

Dramat rodzinny w Nie – Boska komedii Zygmunta Krasińskiego

Zygmunt Krasiński napisał Nie – Boską komedię w 1835 r.

Wizja rewolucji społecznej w „Nieboskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego

Poeta zdawał sobie sprawę z konieczności przemian, dostrzegał zmierzch arystokracji. Był świadkiem rewolucji we francji. te doświadczenia oraz własne przemyślenia złożyły się na powstanie „Niboskiej komedii”. W utworze tym stworzył wizję przyszłej rewolucji o zasięgu światowym. nie podaje miejsca...

Wizja rewolucji w „Nie - Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego i w„Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego

Analizę przyczyn takiego przewrotu i wizję przebiegu wydarzeń zawarł już wcześniej Zygmunt Krasiński w swym dramacie - „Nie - Boska komedia”.

Polityka zamorska Zygmunta Augusta

W okresie wojny o Inf. Z.A. próbował stworzyć flotę król. Zatrudniał kaprów (kapitanów okrętów) którzy uzyskiwali pozw. Na rabunek i niszczenie floty nieprzyjaciela. Głównym ich zadaniem było zwalczanie żeglugi do Narwy, a więc działanie przeciwko Rosji. W 1568 r. król powołał Komisję Morską, która...

Poglądy Zygmunta Freuda na religię

  Zygmunt Freud (1856 - 1939) był inicjatorem nurtu psychoanalitycznego w psychologii religii.