Zygmunt Krasiński

Zygmunt Krasiński

Czytaj Dalej

Zygmunt Krasiński - krótka biografia

Zygmunt Krasiński żył w latach 1812—1859. Zygmunt otrzymał solidne w\-kształcenie, głównie domowe.

Zygmunt Krasiński (1812 — 1859)

Pochodził z rodziny arystokratycznej. Gruntowne wykształcenie wyniósł z domu, kształcił się w warszawskim Liceum i Uniwersytecie.

W r. 1829 wyjechał do Szwajcarii, gdzie poznał Mickiewicza. Pracę literacką rozpoczął jeszcze w Warszawie. Napisał tu m. in. powieści Grób rodziny Reichstalów (1828)...

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) KRASIŃSKI

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) KRASIŃSKI hrabia, urodził się i zmarł w Paryżu (19.

KRASIŃSKI (NAPOLEON STANISŁAW ADAM LUDWIK) ZYGMUNT, hrabia

KRASIŃSKI (NAPOLEON STANISŁAW ADAM LUDWIK) ZYGMUNT, hrabia, ur. Krasiński sprowadził Zygmunta do kraju, a nast.

BERLING ZYGMUNT (1896-1980) - generał

Polski oficer, służbę wojskową roz­począł w 1914 r. w Legionach Pol­skich. Miał opinię zdolnego oficera, ale o trudnym charakterze. Przed wybuchem wojny dowódca pułku, w związku z poważnym zaniedba­niem służbowym został zawieszony w czynnościach. We wrześniu 1939 r. wyjechał do Wilna, gdzie...

BOHUSZ-SZYSZKO ZYGMUNT (1893-1982) - generał

 Był dowódcą plutonu pie­choty w armii rosyjskiej .W 1915 r. dostał się do niewoli austriackiej, skąd wkrótce uciekł i wstąpił do II Brygady Legionów. W Wojsku Polskim od września 1918 r. służył na różnych stanowiskach dowód­czych. We wrześniu 1939 r. dowo­dzi ł 16 dywizją piechoty grupy...

FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - ZYGMUNT FREUD

Twórca psychoanalizy. W wyniku badań dostrzegł dwoistość życia psychicznego: ( świadomość i nieświadomość ). Dostrzegł on możliwość dotarcia do podświadomości człowieka. Rola snów i motywów erotycznych przez które można odnaleźć prawdę o człowieku. Główna myśl to poznanie prawdy o...

FILOZOFIE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - ZYGMUNT FREUD

Posługiwał się hipnozą, analizą snów, skojarzeń aby badać przyczyny chorób, nerwic. Badał psychikę ludzką i doszedł do wniosku, że jest na złożona. Tworzą ją trzy warstwy:

1.  ego - kierowanie rozumem, uzależnienie od wymogów społecznych, człowiek w sposób świadomy kontroluje swoim...

Historiozofia w “Nieboskiej Komedii” Z. Krasińskiego

Historiozofia w genezie “Nieboskiej komedii”:na przyczyny napisania dzieła złożyły się:powstanie listopadowe w Polsce i nieobecność w nim poetyobserwacje poety związane z ówczesną sytuacją polityczną w Europie - wydarzenia rewolucyjne w państwach zachodnioeuropejskich (Francja VII 1830 oraz VI 1832) i...

„Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) Krasiński był poetą, powieściopisarzem i filozofem, tradycyjnie zaliczanym - obok Mickiewicza i Słowackiego - do kanonu „trzech wieszczy”.

Rewolucja społeczna w ujęciu Krasińskiego, Żeromskiego i Witkacego

Rewolucja jest gwałtownym i krwawym przewrotem społecznym polegającym na obaleniu jednego ustroju i wprowadzeniu innego.

Stanisław Ignacy Witkiewicz w "Szewcach" przedstawia rewolucję, której dokonują szewcy. Są oni niezadowoleni ze swej ciężkiej pracy i niskich zarobków. Często prowadzą rozmowy na...

„Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) Krasiński był poetą, powieściopisarzem i filozofem, tradycyjnie zaliczanym - obok Mickiewicza i Słowackiego - do kanonu „trzech wieszczy”.

Romantyczna koncepcja poety i poezji autorstwa A. Mickiewicza („Konrad Wallenrod”) i polemizujące z nią głosy J. Słowackiego („Kordian”) i Z. Krasińskiego („Nie – Boska komedia”).

 

Pogląd Mickiewicza na rolę poezji i poety w życiu narodu poznajemy m. in. na podstawie jego powieści poetyckiej pt. „Konrad Wallenrod”, przede wszystkim w „Pieśni Wajdeloty”. Według Mickiewicza, poezja ludowa jest w życiu każdego narodu łączniczką między przeszłością a współczesnością...

Poglądy Z. Krasińskiego i S. Żeromskiego na rewolucję społeczną.

 

Obaj pisarze, mimo, że żyli w skrajnie różnych czasach, podjęli temat rewolucji społecznej, gdyż tak dla Krasińskiego, żyjącego w czasach zaborów, jak i dla Żeromskiego, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, był to problem istotny i aktualny. „Nie – Boska komedia” to dramat powstały 1833...

Przedstawienie stosunków Krasińskiego i Żeromskiego do rewolucji w oparciu o "Nie Boską komedię" i "Przedwiośnie"

"NIE-BOSKA KOMEDIA":

Obóz rewolucji został przedstawiony przez Krasińskiego w sposób negatywny. Poeta przedstawia rewolucjonistów jako fanatyczny tłum, który umie burzyć wszystkie stare wartości, ale do tworzenia nowych w ogóle się nie nadaje.

Na gruzach "starego świata" zapewne powstanie nowa...

Dramat rodzinny w Nie – Boska komedii Zygmunta Krasińskiego

Zygmunt Krasiński napisał Nie – Boską komedię w 1835 r.

Filozofia dziejów w Nie – Boskiej Komedii I. Krasińskiego

„...świat dąży ku swoim celom (...) pędzi przed się, bawi się z wami (...) walcem świat się toczy, pary znikają i powstają, wnet zapadają bo ślisko – bo krwi dużo – krew wszędzie...”.

W rozmowie z Pankracym Hrabia chce mu uświadomić, że rewolucja będzie powtórzeniem starych zbrodni, że...

Poematy heroikomiczne wyrazem walki biskupa Krasińskiego z zacofaniem polskiego społeczeństwa

Poemat- duży utwór wierszowany o charakterze lirycznym epickim lub mieszanym. Poemat epicki może być fabularny lub bezfabularny i w tym drugim przypadku mówimy o poemacie opisowym lub dydaktycznym. Parodię wielkich poematów epickich stanowi poemat heroikomiczny. Efekt komiczny zostaje w nim osiągnięty przez...