Księgowa stopa zwrotu (Accounting Rate of Return - ARR)

Formuła okresu zwrotu ma jednak także poważne braki: podobnie jak ARR, okres zwrotu nie dyskontuje przyszłych przychodów, metoda ta koncentruje się jedynie na przychodach w okresie zwrotu.

DEFINICJA I RODZAJE ZWROTÓW ZOBOWIĄZAŃ

; zwrot podatku zwrot nadpłaty zwrot oprocentowania zwrot nadpłaty z urzędu deklaracja w sprawie zwrotu korekta zwrotu podatku Pojęcie zwrotu ma różne zastosowanie.

Metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR)

Jeżeli NPV jest ujemna, IRR znajduje się między tym poziomem stopy dyskontowej a poziomem, przy którym NPV jest dodatnia, jeżeli ujemne i dodatnie zaktualizowane wartości netto, obliczone dla różnych poziomów stopy dyskontowej są zbliżone do zera, można precyzyjnie ustalić wartość wewnętrznej stopy zwrotu wykorzystując następującą formułę interpolacji liniowej Wewnętrzną stopę zwrotu można również wyznaczyć ...

Okres zwrotu

nieopłacalne n = ngr , to o odrzuceniu czy przyjęciu powinny decydować inne czynniki Długi okres zwrotu dostarcza istotnych informacji: przedsięwzięcie jest mało płynne, gdyż zaangażowane środki będą zamrożone na długi okres, korzyści netto generowane w długim okresie niosą za sobą większe ryzyko niż te osiągane w okresie krótszym, stąd podwyższone ryzyko przedsięwzięć o dłuższym okresie zwrotu.

Przeciętna stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych

dla branży ROAb Przeciętna księgowa stopa zwrotu z inwestycji dla branży ROIb Jeżeli: ARR ≥ ROAf lub b albo ROIb - przedsięwzięcie opłacalne ARR < ROAf lub b albo ROIb - przedsięwzięcie nieopłacalne Zalety i wady Zalety Prosta i zrozumiała Łatwa do obliczenia Potrzebne informacje zwykle dostępne Wady Nie uwzględnia zmiennej wartości pieniądza w czasie Przyjmuje zysk jako miernik korzyści netto przedsięwzięcia inwestycyjnego Wymaga subiektywnego ...

Stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych

Dochód może być określany za pomocą różnych kategorii: zysk brutto (zysk przed opodatkowaniem), zysk netto (zysk po opodatkowaniu i obowiązkowych odpisach), zysk netto + odsetki od kredytu, zysk netto + amortyzacja, zysk netto + amortyzacja + odsetki od kredytu Stopę zwrotu dla której dochód określany jest przy pomocy zysku netto + amortyzacji nazywamy prostą stopą zwrotu: zysk netto + amortyzacja/całkowity nakład inwestycyjny.

Zwrot podatku

  Zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia.

Prawne formy zabezpieczenia zwrotu kredytu

Zabezpieczenie hipoteczne gwarantuje bankowi zwrot kredytu nawet wówczas, gdy nieruchomość zmienia właściciela bądź zostanie dodatkowo obciążona długami; w każdym przypadku to bank zachowuje pierwszeństwo przed innymi wierzycielami.

Bezpodstawne wzbogacenie - WZBOGACENIE NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI

spełniający świadczenie , który wie ,że nie należy się ono, może żądać jego zwrotu jeżeli oświadczył że: - z zastrzeżeniem zwrotu - w celu uniknięcia przymusu jako świadczenie spełnione pod naciskiem okoliczności - w wykonaniu nieważnej czynności prawnej 2.

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)

Założenie o reinwestowaniu środków wg kosztu kapitału (tak jak w NPV) a nie wewnętrznej stopy zwrotu projektu powoduje, że lepiej oddajemy rzeczywistą dochodowość projektu.

Zwrot kosztów podróży i innych należności osobom stawiającym się na wezwanie

Osobie, która stawiła się na wezwanie przysługuje zwrot kosztów podróży i innych należności. O zwrot kosztów należy ubiegać się przed wydaniem decyzji.

Podsystem logistyki zwrotów towarów, odpadów i surowców wtórnych

Realizacja wyróżnionych celów w większym stopniu dotyczy zagospodarowania odpadów oraz surowców wtórnych niż w przypadku zwrotów towarów do producenta.

Przeciętna stopa zwrotu (ACCOUNTING RATE OF RETURN, AVERAGE RATE OF RETURN)

Przeciętna stopa zwrotu informuje jaką część nakładu zostanie pokryta średniorocznym zyskiem.

Słówka i zwroty - Zdrowie

Słownik: bleeding- krwawienie burn- oparzenie cold- przeziębienie dental machine- wiertarka dentystyczna dentist chair- fotel dentystyczny denture- proteza dressing- opatrunek eyedrops- krople do oczu fever- gorączka filling- plomba filling- plomba first aid station- punkt pierwszej pomocy food poisoning- zatrucie pokarmowe fracture- złamanie illness= sickness=disease injection- zastrzyk insomnia- ...

Słówka i zwroty - W banku

Słownik: a safe deposit box bureau de change- kantor cash machine, cash dispenser- bankomat cash transfer commision- marża counter- kasa currency- waluta current account- rachunek bieżący deposit account, saving account- rachunek oszczędnościowy exchange rate- kurs wymiany foreign currency- dewizy interest- oprocentowanie small change- drobne monety to cash a cheque- zrealizować czek to change a note- ...

Słówka i zwroty - W hotelu

Słownik: a chalet= a bungalow- domek campingowy a youth hostel- schronisko młodzieżowe accomodation- zakwaterowanie barmaid / barman bed & breakfast (B&B)- pensjonat bunk bed- łóżko piętrowe campsite- canmping double bed- łóżko dwuosobowe extra bed- dodatkowe łóżko facilities- udogodnienia full board- całkowite wyżywienie half board- z jednym posiłkiem porter- ...

Słówka i zwroty - Biuro rzeczy znalezionych

Słownik: a gents/ ladies umbrella a ruck sack (backpak)- plecak a samsonite type lock briefcase- neseser bumbag- piterek convas- płótno digital lock- zamek cyfrowy soft/ tought travel bag = traveller’s bag- torba podróżna velcro fastening- rzep Zwroty: What make is it?

Słówka i zwroty - U szewca

Słownik: evening sandals- buty wieczorowe na wysokim obcasie heel- obcas high(low)-heeled shoes-buty na wysokim(niskim) obcasie pumps- czółenka slippers- kapcie sole- podeszwa waterproof boots- kalosze Zwroty: The heel’s came off.

Słówka i zwroty - W pralni

Słownik: a token- żeton dry cleaner- pralnia sucha greasy stain- tłusta plama loudry- pralnia stubborn stain- uporczywa plama to get a stain out to iron- prasować to rip away the buttons to shrink- skurczyć się washing powder- proszek do prania Zwroty: Are these spots removable?

Słówka i zwroty - U krawca

Słownik: checked- w kratę cotton- bawełniany dressing gown- szlafrok legins- nogawki linen- lniany patterned- we wzorki pyjamas silk- jedwabny sleeves- rękawy spotted- w kropki striped- w paski suede- zamszowy tailor- krawiec to take in- zwęzić to widen- poszerzyć velvet- atłasowy vest- kamizelka Zwroty: The sleeves are to long.