Zwierzyniec

Czytaj Dalej

ZWIERZYNIEC

Zwierzyniec, w którym rozmaitych stanów ludzi, źwirząt i ptaków kstałty, przypadki i obyczaje są właśnie wypisane, zbiór ośmiowierszowych epigramatów zebranych tematycznie w 4 częściach (Kraków 1562) Mikołaja Reja; przynosi krótkie charakterystyki postaci hist.

BESTIARIUM, bestiariusz, zwierzyniec

BESTIARIUM, bestiariusz, zwierzyniec, gatunek średniow.

ŹWIERZYNIEC, zbiór 700 epigramów M. Reja

ŹWIERZYNIEC, w którym rozmaitych stanów ludzi, zwierząt i ptaków kstałty, przypadki i obyczaje są właśnie wypisane, zbiór 700 epigramów M. Reja, wyd. w Krakowie 1562, u M. Wirzbięty. Każdy utwór Ź. zbudowany jest z 8 wersów 13-zgłoskowych. Całość dzieli się na 4 księgi o różnej tematyce...

Zwierzyniec

W okresie zaborów Zwierzyniec stanowił ostoję polskości.

Mikołaj Rej – świetny obserwator otaczającej go rzeczywistości (Krótka rozprawa, Źwierzyniec, Żywot człowieka poćciwego).

Mikołaj Rej, czołowy polski pisarz okresu renesansu, był bardzo ciekawą osobowością. Jego twórczość jest mało osobista, ale istnieje uzasadnione przypuszczenie, że sam napisał swoją biografię, przypisywaną Andrzejowi Trzycieskiemu i dołączoną do Żwierciadła. Świadomie pisał po polsku, znane...

Zodiak, zwierzyniec niebieski

Pas na niebie poobu stronach ekliptyki, w którym przebiegają obserwowanez Ziemi drogi Słońca, planet i Księżyca; z.dzieli się na 12 tzw. znaków, których nazwy (Baran,Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion,Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby) nadane ok. 2000lat temu odpowiadały znakom pobliskich...

Zwierzyniec

Ogrodzony obszar leśny, przeznaczonydo utrzymywania zwierzyny łownej, jej obserwowanialub polowania.

Od XVI w. były urządzaneprzy wielkich rezydencjach, z czasem weszły w składkompozycji barok, założeń ogrodowych XVII i XVIII w.

Charakterystyczną cechą z. był promienisto-wachlarzowatyukład duktów...

Kraków - Zwierzyniec

kulturę zwierzyniecką (przejściową między środkowym i górnym paleolitem).