Opadanie zwierciadła wód podziemnych

Ruch z.w.p. ku dołowi pod wpływem czynników naturalnych (brak zasilania, parowanie) i (lub) sztucznych (pompowanie i odwodnienie).

Zwierciadło napięte

Z. wody, którego położenie i kształt są wymuszone spągiem wyżej ległej warstwy nieprzepuszczalnej, nadległej do warstwy → wodonośnej o z.n.

Zwierciadło swobodne

Powierzchnia fikcyjnaoddzielającastrefęwódgruntowychod wstęgi wód kapilarnych; w punktach położonych na tej powierzchni ciśnienie jest równe ciśnieniu atmosferycznemu.

Zwierciadło wody gruntowej

Poziom wody gruntowej, na którym ciśnienie wody w porach jest równe ciśnieniu atmosferycznemu w danym punkcie i czasie.

Zwierciadło wód podziemnych

Powierzchnia oddzielająca → strefę saturacji od → strefy areacji; woda występująca poniżej wypełnia pory, szczeliny, kawerny itp. i przenosi ciśnienie hydrostatyczne.