Zwierciadła

Zwierciadła

Czytaj Dalej

ZWIERCIADŁO

Znane było już w III tysiącleciu pne. w Egipcie i w Mezopotamii, a w Grecji w okresie kultury mykeńskiej; sporządzano je z polerowanego brązu a. srebra, okrągłe ręczne z rączką z kości słoniowej, okrągłe stojące z rzeźbionym postumentem przedstawiającym często Afrodytę, od V w. pne. także...

METODY WYZNACZANIA PRĘDKOŚCI ŚWIATŁA - Wirujące zwierciadła Foucaulta

Przyrząd Foucaulta z wirującym zwierciadłem pochodzi z 1850 roku. Składa się on ze źródła S, półprze-źroczystego posrebrzanego zwierciadła M1, wirującego zwierciadła R oraz zwierciadła sferycznego M2. Wiązka biegnie ze źródła S do M2. Gdy zwierciadło R jest w spoczynku to wiązka światła...

Zwierciadło

Ze względu na odtwórczą i „refleksyjną" funkcję myślenia jest ono symbolem poznania, samopoznania, świadomości, jak również prawdy i jasności. Również symbol stworzenia, które ,,odbija" boską inteligencję; symbol czystego serca ludzkiego, które bierze w siebie np. Boga (w mistyce chrzęść.) lub...

„Powieść jest to zwierciadło, które obnosi się po gościńcu”

Powieść jest bardzo elastyczną formą literacką i brak jest oficjalnych reguł rządzących nią. Jest to naturalne dla tego gatunku, gdyż wykształcił się on dzięki zerwaniu z restrykcjami formalnymi organizującymi epos. Struktura, język, narracja czy wreszcie problematyka, od momentu powstania...

„Powieść jest to zwierciadło, które obnosi się po gościńcu”. Skomentuj zdanie Stendhala, pamiętając o rozwoju tego gatunku w XIX i XX wieku

Powieść jest bardzo elastyczną formą literacką i brak jest oficjalnych reguł rządzących nią. Jest to naturalne dla tego gatunku, gdyż wykształcił się on dzięki zerwaniu z restrykcjami formalnymi organizującymi epos. Struktura, język, narracja czy wreszcie problematyka, od momentu powstania powieści...

Czym jest zwierciadło wód gruntowych

Zbiorniki wody podziemnej liczą czasem tysiące a nawet miliony lat. Wyjaśnia to w części, dlacze­go na obszarach o skrajnie suchym klimacie wciąż jeszcze można odnaleźć podziemne zapasy wody. Na przykład na Saharze, w czasie poszukiwania ropy naftowej, geolodzy odkryli ogromne baseny wody podziemnej...

Zwierciadła wielkich teleskopów

Zwierciadła wielkich teleskopów muszą mieć abso­lutnie gładką i idealnie ukształtowaną powierzch­nię, co czyni je bardzo kosztownymi. W konstrukcji teleskopu Kecka problem ten został wyelimino­wany. Połączenie wielu mniejszych i o wiele prost­szych do wykonania luster jest znacznie tańsze. Można...

ŹWIERCIADŁO albo Kstałt, dzieło zawierające zespół utworów M. Reja

ŹWIERCIADŁO albo Kstałt, w którym każdy stan snadnie się może swym sprawam jako we źwierciedle przypatrzyć, dzieło zawierające zespół utworów M. Reja, wyd. w okazałym tomie in folio przez M. Wirzbiętę, w Krakowie 1568. Zgodnie z tytułem Ź. należy do licznej rodziny traktatów renesansowych zw...

Streszczenie artykułu. Tadeusz Lehr-Spławiński Język polski jako zwierciadło kultury narodu

Tadeusz Lehr-Spławiński: Język polski jako zwierciadło kultury narodu Teza: język polski jako odbicie (zwierciadło) kultury narodu. Dwie funkcje języka w życiu duchowym człowieka: 1) jako sposób uzewnętrzniania stanów psychicznych, 2) jako główny środek formułowania i utrwalania w pamięci przeżyć duchowych, który pozwala nam zakomunikować innym, co myślimy lub czujemy w danej chwili, daje możliwość powiązania myśli i uczuć za pomocą wyrazów. Język ...

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Zwierciadło dla Kościoła

Miarą wielkości każdego członka Kościoła jest intensywność jego więzi z Chrystusem Głową Kościoła. Nie ulega żadnej wątpliwości, że Maryja, jako Matka, stoi najbliżej Chrystusa. Stąd też Jej znaczenie dla Kościoła jest wyjątkowe, większe niż wszystkich innych ludzi. Maryja stanowi...

MAŁPIE ZWIERCIADŁO, tom satyr prozą A. Nowaczyńskiego

MAŁPIE ZWIERCIADŁO, tom satyr prozą A. Nowaczyńskiego, wyd. we Lwowie 1902, zawierający 9 opowiadań oraz Aforyzmy sowizdrzała. Pamfletowa satyra Nowaczyńskiego godziła zarówno w filisterskie postawy galie, mieszczaństwa i szlachty, jak w pozę młodopol. cyganerii artyst. z kręgu Przybyszewskiego. W...

Depresja zwierciadła wody

Obniżenie, wgłębienie w powierzchni zwierciadła wody podziemnej wywołane pompowaniem lub wymuszone obniżeniem stanów wody na granicach warstwy, parowaniem itp.

Obniżenie zwierciadła wód

Obniżający ruch zwierciadła wód podziemnych pod wpływem czynników naturalnych (brak zasilania, parowanie) i/lub sztucznych (pompowanie studni, odwadnianie sposobem studziennym).

ZWIERCIADŁO WODY

ZWIERCIADŁO WODY — powierzchnia wodywyznaczona linią przecięcia się wody z brzegamilub ścianami zbiornika; w zbiornikach zamkniętychzwierciadło wody jest zawsze poziome,w ciekach dostosowuje się do spadku cieku.

ZWIERCIADŁO WÓD GRUNTOWYCH

ZWIERCIADŁO WÓD GRUNTOWYCH —górna granica pierwszej pod powierzchnią ziemi,bezciśnieniowej warstwy wody; ponad zwierciadłowód gruntowych podnosi się woda kapilarna(wloskowata) w granicach zasięgu wznoszenia siękapilarnego.

Odwołując się do dwóch wybranych utworów uzasadnij, że są one zwierciadłem czasu, w którym powstały

"Przedwiośnie" Żeromski przez całe życie twórcze wierzył w niepodległość Polski. Kiedy w końcu nadeszła, powitał ją z wiarą, że oto spełniły się nadzieje wielu pokoleń i jego własne o potędze i szczęściu tragicznie doświadczonego narodu. Dlatego po roku 1918, już od początków...

Odwolujac sie do dwóch wybranych utworów uzasadnij, ze sa one zwierciadlem czasu, w którym powstaly

"Przedwiosnie" Zeromski przez cale zycie twórcze wierzyl w niepodleglosc Polski. Kiedy w koncu nadeszla, powital ja z wiara, ze oto spelnily sie nadzieje wielu pokolen i jego wlasne o potedze i szczesciu tragicznie doswiadczonego narodu. Dlatego po roku 1918, juz od poczatków ksztaltowania sie polskiej...

PAMIĘTNIKI PASKA ZWIERCIADŁEM EPOKI

Poezja Paska należy do nurtu sarmacko-szlacheckiego.Poeta napisał "Pamiętniki" około roku 1690.Pamiętniki i diariusze zajmowały dość znaczną pozycję w literaturze XVII w. Dzięki bezpośredniemu stosunkowi autorów do przedstawionych faktów są znakomitym źródłem poznania ludzi i obyczajów tamtych...

Antropologia Kultury: Twarz - Zwierciadło społeczne

Żywej twarzy nie można oglądać jako rzeczy samej w sobie, niezależnej od obser-watora. Twarz zawsze odbija patrzącego. Patrząc na kogoś, widzimy jednocześnie siebie, swoje odbicie społeczne, tj. widzimy, jak dana osoba nas odbiera, z lekcewa-żeniem, lękiem, podziwem, pogardą itp. Każda więc twarz ma...

Zwrotnica zwierciadło Wenery

 

Wygląd: Roślina jednoroczna, 10-30 cm wysokości. Liście odwrotnie jajowate lub podtugowate ze stabo falistym brzegiem. Kwiatostan w luźnej wiesze z siedzącymi liśćmi na silnie rozgałęzionej łodydze. Korona kwiatowa o średnicy do 2,5 cm, szeroko rozpostarta, prawie niepodobna do innych kwiatów roślin...