Związanie

Związanie

Czytaj Dalej

Jednostronne związanie własnej waluty z walutą obcą

Może to być wprowadzenie obcej waluty zamiast własnej – albo na jej ścisłym związaniu z obcą walutą –pełne i niepełne związanie

Jednostronne związanie własnej waluty może stabilizować rynek finansowy danego kraju – przyczyniać się do rozwoju handlu i inwestycji zagranicznych

Jest...

DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Związanie prawem działań administracji publicznej

- Działania administracji publicznej związane są w państwie prawa prawem powszechnie obowiązującym oraz prawem o charakterze wewnętrznym obowiązującym jako jednostki organizacyjne podległe organowi administracji publicznej upoważnionemu do stanowienia prawa wewnętrznego.

- „działalność jednostki i...

ORIENTACJA INTERAKCYJNO - SYSTEMOWA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Koncepcja podwójnego związania Batesona, Jacksona, Haleya i Weaklanda

Odkrycie tego sposobu komunikowania, wiąże się z faktem, że w życiu człowieka, w jego rodzinie i w ramach instytucji wychowawczych stosuje się sposoby informowania, które z natury swojej są wewnętrznie sprzeczne, niemożliwe do zrealizowania. Dotyczy to, np. zachęcania lub nakłaniania, czasem nawet pod...

Zasada związania prawnego działań administracji

Dotyczy także tych niewyczerpująco uregulowanych prawem działań, które noszą charakter apeli kierowanych do ludności, rozmaitego typu odezw adresowanych do obywateli do spopularyzowania lub upowszechnienia określonych akcji społecznych, zachęcających obywateli do określonych zachowań społecznie...

Akt administracyjny (związanie adm. prawem w procesie stosowania aktów adm.)

Na ostateczne ukształtowanie się aktu indywidualnego w procesie stosowania normy prawnej pewien wpływ posiada organ stosujący normę. Ustalenie i ocena stanu faktycznego, z którym norma prawna łączy pewne skutki prawne zależy od wielu czynników lokalnych i indywidualnych, a nawet subiektywnych właściwości...

Związanie doręczoną decyzją

Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile przepisy kodeksu nie stanowią inaczej. Oznacza to, że organ nie może jej zmienić lub uchylić przed upływem terminu do wniesienia odwołania. Po wniesieniu odwołania decyzja może być...

Ekoturystyka - wymagania prawne itp zwiazanie z dzialalnoscia turystyczna

Wymagania prawne:obow. zwiazane z podejm. i zglaszaniem nowego rodzaju dział. gosp.,turystycznej,obow. rozliczenia podatku dochodowego od osob fiz.,zmiane sposobu obliczania i oplacania podatku od nieruchomosci zwazanej ze zmiana przeznaczenia pomieszczenia,obow. w zakresie ubezp.spol. w zw. z prow. dział. gosp.na wlasny rachunek oraz zatrudnienie innych osob.Inne obow. administracyjne:sanitarne,przeciwpozarowe,budowlane,ochrony srodowiska,meldunkowe i statystyczne,przepisy prawa cywilnego ...