Zwiastowanie

Czytaj Dalej

Zwiastowanie

Często pojawiał się w niej zaczerpnięty z apokryficznejProtoewangelii Jakuba motyw trzykrotnegozwiastowania Marii - przy studni, podczas tkania zasłonydla Świątyni i przy lekturze. teologów myśl o Wcieleniu dokonującym się w chwiliZwiastowania.

LEGENDA NA DZIEŃ ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Z dość obszernej legendy na dzień Zwiastowania, wypełnionej przeważnie popularno-teo-logicznymi rozważaniami, wybieramy tylko dwa piękne opowiadania, którymi autor ilustruje skuteczność i dostojeństwo Pozdrowienia Anielskiego jako modlitwy.

ZWIASTOWANIE

Łac. annuntiatio, w religii chrześc. powiadomienie Marii przez archanioła Gabriela o tym, że za sprawą Ducha Św., nie tracąc dziewictwa, zostanie ona matką Jezusa (por. Biblia, Ew. wg Łuk., 1,26-38), scena często wyobrażana w sztuce (Fra Angelico, Fra Filippo Lippi, Rogier van der Weyden, D. G. Rossetti...

Zwiastowanie

Święto wspominające uroczyście orędzie o poczęciu Chrystusa, które anioł Gabriel przy-niósł Najświętszej Maryi Pannie (Łk 1, 26-38). Wydaje się, że to wywodzące się z Bizancjum święto od VII wieku obchodzono w Rzymie. Dzień 25 marca przypada na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, które...