Zużycie

Czytaj Dalej

BUDŻET ZUŻYCIA MATERIAŁÓW BEZPOŚREDNICH

Określa zapotrzebowanie na materiały bezpośrednio zużywane do zaplanowanej produkcji. Znając przewidywaną wielkość produkcji, strukturę asortymentową oraz normatywy zużycia materiałów, ustala się zapotrzebowanie na surowce, uwzględniając zapas początkowy i końcowy materiałów. Zapotrzebowanie na...

Uzasadnij potrzebę wyceny zużycia materiałów, podaj przykład

Trudności powstające przy ustalaniu kosztów zużycia materiałów są spowodowane występowaniem kosztów związanych z każdym zużyciem. Taki sam rodzaj materiałów może być zakupiony po kilku cenach. Różni producenci mogą bowiem ten sam materiał sprzedawać według różnych cen, a także ten sam producent w...

Norma zużycia materiałów

 

Normy zużycia materiałów określają ilości materiału niezbędnego do wykonania jednostki wyrobu w istniejących warunkach technicznych.

Normy zużycia materiałów obejmują:

Straty technologiczne

Przy zużywaniu materiałów pojawiają się często uzasadnione bądź nieuzasadnione straty...

Zużycie - podstawowe wiadomości o zużyciu - pojęcia, Tarcie

Zużycie - są to zmiany zachodzące w elementach maszyn będące wynikiem normalnej ich pracy. Główne przyczyny zuzycia to dlugotrwałe tarcie, wysoka temperatura oraz korozja. Normalne - wartości zuzycia nie przekraczają przeciętnie spotykanych eksploatacji. Przyspieszone - osiągające daną wartośćpo krótszym niż normalnie przebiegu lub czasie eksploatacji. Przyczyny to warunki eksploatacji, rzetelność obsług, materiały eksploatacyjne. Uszkodzenie - są to zmiany ...

Zużycie produkcyjne i konsumpcyjne

Wytwarzane przez społeczeństwo dobra i usługi trafić mogą jako środki produkcji ponownie do sfery produkcji, gdzie służąc do wytwarzania innych dóbr podlegają w całości lub częściowemu zużyciu. Proces ten możemy nazwać zużyciem produkcyjnym. Pozostała, znacznie większa część wytwarzanych...

Jak wzrasta zużycie wody?

W ciągu ostatnich 30 lat zużycie wody niepomier­nie wzrosło. Przyczyn tego wzrostu jest wiele, wśród nich na przykład wzrastająca liczba pralek i zmywarek, myjnie samochodowe, popularyzacja urządzeń nawadniających przydomowe ogródki i upowszechnienie spłukiwanych wodą toalet. Jedna trzecia wody...

Możliwości zapobiegania „przedwczesnemu zużyciu” stawów kolanowych u sportowców

Współczesny sport wyczynowy i związane z nim nieodłącznie sumujące się przeciążenia, mikro- i makrourazy muszą odbijać się ujemnie na stale eksploatowanych stawach kolanowych.

Stawy kolanowe są najbardziej zagrożonymi stawami organizmu człowieka, z racji ich umiejscowienia na przedłużeniu 2...

Ewidencja zakupu i zużycia materiałów i towarów

Metody wyceny materiałów:

Przyjęcie:

Według rzeczywistej ceny nabycia (zakupu)

Według stałej ceny ewidencyjnej (na poziomie cen nabycia – zakupu)

Rozchód:

Pierwsze przyszło, pierwsze wyszło – FIFO

Ostatnie przyszło, pierwsze wyszło – LIFO

Według ceny...

Zespół zużycia tarcz międzykręgowych oraz spondyloza szyjna

Zużywanie się kręgosłupa jest fizjologicznym następstwem naturalnego starzenia się organizmu i choroba dotyczy jednakowo obydwu płci. Problemem są zespoły tzw. przedwczesnego zużycia, kiedy to ich objawy radiologiczne wykrywa się u osób już w 4 dekadzie życia (w 7 dekadzie życia zmiany zwyrodnieniowe...

Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Obniżenie zużycia energii w rolnictwie

Rozczłonkowanie przestrzenne gospodarstw, ich rozdrobnienie, ma bezpośredni wpływ na koszty obsługi maszynowej, magazynowej i transportowej. Koncentracja przestrzenna gospodarstw przy jednoczesnym zwiększaniu areału produkcyjnego oraz specjalizacji, zwiększaniu wielkości stada bydła i trzody służyć...