Zrzeszenie

Czytaj Dalej

Ocena działalności Polskiego Zrzeszenia Hoteli oraz Izby Gospodarczej PZH w świetle informacji Internetu oraz źródeł prasowych i innych branży turystycznej

HOTELARZ jest pismem rekomendowanym przez Polskie Zrzeszenie Hoteli. Izba Gospodarcza Polskie Zrzeszenie Hoteli została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr.

Formy zrzeszania i łączenia się banków - Zrzeszenia bankowe

Jest to rozwiązanie „obowiązkowego wyboru” Bank spółdzielczy może być zrzeszony z 1 bankiem zrzeszonym Ustawa nie określa ZB obligatoryjnego Bank spółdzielczy może wielokrotnie zmieniać zrzeszenia ale dopiero po opuszczeniu poprzedniego zrzeszenia Bank zrzeszający nie może wypowiedzieć umowę Zamiar wypowiedzenia bank spółdzielczy jest obowiązany zgłosić do KNB Rada ...

Podział grup społecznych na wspólnoty i zrzeszenia oraz na grupy pierwotne i wtórne. Jakim typem grupy społecznej jest organizacja

Różnice między wspólnotą a zrzeszeniem (społeczeństwem) można przedstawić następująco: we wspólnocie dominują więzy pokrewieństwa, braterstwa i sąsiedztwa, w zrzeszeniu - więzy umowy, wymiany dóbr materialnych i wyrachowania; wspólnota łączy ze sobą ludzi jako osobowości, zrzeszenie - jako role wyodrębnione ze względu na jakąś jedną funkcję; we wspólnocie czynnikiem kontroli społecznej jest zwyczaj i ...

Konstytucyjne wolności zgromadzeń i zrzeszeń oraz ich ograniczenia

Wolność zrzeszania się najogólniej dotyczy swobody zakładania zrzeszeń i swobody uczestniczenia w nich.

ZRZESZ KASZEBSKÓ, regionalne czasopismo ideowo-polityczne i kult.-oświat.

ZRZESZ KASZEBSKÓ, regionalne czasopismo ideowo-polityczne i kult.

Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Spedytorów FIATA

FIATA to Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Spedytorów (Federation Internationa e des Associacions de Transitaires et Assimiles) o ogólnoświatowym zasięgu założona w Wiedniu 31.