Zrąb węzłów chłonnych

W węzłach odróżniamy dwojakiego rodzaju zręby: jeden grubszy, utworzony z tkanki łącznej włóknistej, i drugi bardziej delikatny, zbudowany z tkanki sia-teczkowatej. Zrąb włóknisty składa się z torebki i do wewnątrz od niej odchodzących poszczególnych, cienkich, okrągłych powrózków, tzw. bele czek...

Zrąb jajnika

Zrąb jajnika jest zbudowany z tkanki łącznej wiotkiej. Jej fibroblasty w części korowej jajnika często przyjmują charakterystyczny spiralny układ. Substancja międzykomórkowa zrębu zawiera liczne włókna kolagenowe, których ilość wzrasta wraz z wiekiem oraz retikulinowe i obfitą sieć naczyń...

Wieńcowa konstrukcja, blokowa, blok - hauzowa, na węgieł, wieńcówka, na zamek, na zrąb, zrębowa

System drewn. konstrukcji z poziomych bali, ułożonych jeden na drugim, tworzących tzw. zręby, połączonych na narożnikach (—» węgły) w zamknięty wieniec (tzw. izba konstrukcyjna); występuje najpowszechniej w ścianach budynku, w konstrukcjach inżynierskich (np. —> izbice mostów) i obronnych (wczesnohist...

Luźnozrębowa konstrukcja, na luźny zrąb

Odmianakonstrukcji —» wieńcowej, występująca na Huculszczyźniei Polesiu, o balach położonych luźno,bez zaciosów w węgłach; tworzy się w ten sposóbszpary w zrębie o wysokości równej lub trochę mniejszejniż wysokość bali.

L.k. stosowano w budownictwieprymitywnym (szałasy, stodoły), nie tylko w...