Jak powstaje i jak wygląda zorza polarna

Poszczególne zorze mogą wyglądać tak, jakby składały się z przypadkowo następujących po sobie pięknych i delikatnie zabarwionych form, lecz typowy spektakl zorzy - zazwyczaj związany z burzami magnetycznymi - odbywa się na ogół według pewnego scenariusza, w którym można rozróżnić pięć stadiów.

HEJNAŁ [węg. 'zorza']

'zorza'], pierwotnie w średniow. Karpińskiego Kiedy ranne wstają zorze.

ZORZA, miesięcznik ilustr.

ZORZA, miesięcznik ilustr.