Zofia Nałkowska

Zofia Nałkowska

Czytaj Dalej

Zofia Nałkowska (1884 — 1954)

Urodziła się w Warszawie. Dzięki ojcu, Wacławowi Nałkowskiemu, wybitnemu uczonemu, publicyście i krytykowi literackiemu, wcześnie została wprowadzona w środowisko literackie Warszawy. Debiutowała wierszami na łamach „Chimery”,. Wspomnienia rodzinne znalazły wyraz w znakomitej powieści Dom nad...

Tadeusz Borowski Zofia Nałkowska Gustaw Herling Grudziński - tropienie zła na świecie.

Opowiadania Taduesza Borowskiego, reportaż Zofii Nałkowskiej i wspomnienia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego są wstrząsającym, literackim odtworzeniem faktów okrutnego świata drugiej wojny światowej.

"GRANICA" Zofia Nałkowska

Zenon Ziembiewicz, syn Waleriana, zubożałego szlachcica, rządcy majątku hrabiów Tczewskich w Boleborzy, uczy się w gimnazjum w pobliskim mieście i kocha się miłością chłopięcą, idealną, ale bez wzajemności, w Elżbiecie Bieckiej, koleżance z klasy, którą wychowuje ciotka Cecylia Kolichowska, z...

„GRANICA” Z. NAŁKOWSKIEJ - NOWATORSTWO FORMY

Powieść realistyczna zwykle opowiadała historię podczas której dokonywały się wydarzenia. Skutki podane były zawsze na końcu. Nałkowska rozpoczyna powieść od finału, rozwiązania akcji. Streszczając koniec rozładowuje ciekawość czytelnika. Nie oczekuje on rozwiązania tylko zastanawia się co się...

„GRANICA” Z. NAŁKOWSKIEJ - PREZENTACJA WARSTW SPOŁECZEŃSTWA

•  Ziemiaństwo (Ziembiewicz)

−  zubożałe, rodzice Ziembiewicza reprezentują tę warstwę ze wszystkimi jej wadami

−  powierzchowność wykształcenia przy jednoczesnym dużym mniemaniu o sobie

−  konserwatyści, kultywując staro szlacheckie tradycje podtrzymywali znaczenie klasy do której należą ludzie...

„GRANICA” Z. NAŁKOWSKIEJ - WIELOZNACZNOŚĆ UTWORU

Granica na płaszczyźnie społecznej. Podział klasowy odgradzający świat posiadających od świata nędzarzy. Jest między nimi przepaść. Dzielą ich przywileje, możliwości życiowe, prawa, możliwości wpływania na życie. Awans społeczny jest nieosiągalny dla ludzi sfery ubogiej - nieprzekraczalna...

Kariera a moralność - rozważania w odniesieniu nie tylko do "Granicy". (Weź pod uwagę sądy Nałkowskiej, innych pisarzy i swoje)

Począwszy od czasów najdawniejszych, a kończąc na współczesnych zagadnienie to fascynowało artystów, czego wyrazem są liczne utwory podejmujące ten temat: XX LECIE MIĘDZYWOJENNE: - Zofia Nałkowska "Granica" - bohater powieści Zenon Ziembiewicz wybrał w życiu drogę kariery.

"Faszyzm sięga dusz ludzkich" - na podstawie "Medalionów" Nałkowskiej

Zbiór opowiadań Zofii Nałkowskiej "Medaliony" miał ukazać ogrom zbrodni hitlerowskich i jednocześnie oddać hołd milionom ofiar faszyzmu.

Proza Nałkowskiej i Borowskiego wobec doświadczeń "epoki pieców"

Zbiór "Medaliony" składa się z siedmiu opowiadań. Mieszczą się one w zakresie literatury faktu, ponieważ najczęściej używaną formą są relacje naocznych świadków pewnych wydarzeń. Relacje przybierają charakter niemal wywiadów. Rozmówcami autorki są ofiary obozów i więzień hitlerowskich ("Dno"...

Kariera a moralnosc - rozwazania w odniesieniu nie tylko do "Granicy". (Wez pod uwage sady Nalkowskiej, innych pisarzy i swoje).

Poczawszy od czasów najdawniejszych, a konczac na wspólczesnych zagadnienie to fascynowalo artystów, czego wyrazem sa liczne utwory podejmujace ten temat: XX LECIE MIEDZYWOJENNE: - Zofia Nalkowska "Granica" - bohater powiesci Zenon Ziembiewicz wybral w zyciu droge kariery.

Interpretacja tytulu "Granicy" Zofii Nalkowskiej

Granica spoleczna jest to podzial istniejacy miedzy ludzmi nalezacymi do róznych warstw spolecznych. Granice wystepujace pomiedzy poszczególnymi warstwami sa wyrazne, niemozliwe do przekroczenia, kazda próba ich pokonania moze skonczyc sie katastrofa. Symbole tego podzialu sa latwe do wskazania: kamienica...

"Faszyzm siega dusz ludzkich" - na podstawie "Medalionów" Nalkowskiej

Zbiór opowiadan Zofii Nalkowskiej "Medaliony" mial ukazac ogrom zbrodni hitlerowskich i jednoczesnie oddac hold milionom ofiar faszyzmu.

Jakim typem powiesci jest "Granica" Zofii Nalkowskiej

"Granica" laczy w sobie cechy powiesci: - spoleczno-obyczajowej (ukazuje przekrój spoleczenstwa polskiego w konkretnym momencie historycznym), - politycznej (analizuje mechanizmy wladzy sanacyjnej w Rzeczypospolitej), - psychologicznej (analizuje psychike bohaterów w calej zlozonosci swiadomych i podswiadomych...

Problematyka literackiego dokumentu zbrodni hitlerowskiej (Z. Nałkowska „Medaliony”)

 

„Medaliony” powstały z materiałów zebranych przez autorkę w trakcie prac Głównej Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich. Jest to zbiór opowiadań o charakterze reportażowym, których bohaterami są prości ludzie, doświadczeni przez los wojny i okupacji. Autorce udało się osiągnąć efekt...

Medaliony - cykl ośmiu opowiadań Zofii Nałkowskiej

PROFESOR SPANNER - kadzie z ludzkimi głowami, korpusami, głowa młodego chłopca, pokrajani, obdarci,  na  strychu zsypisko czaszek  i  kości, nikt nie  powiedział,  że  robienie mydła z ludzi jest przestępstwem.   "W Niemczech,  można  powiedzieć, ludzie umieją coś zrobić-z niczego" 

DNO-kobieta z...

Ocena postawy Zenona - bohatera "Granicy" Zofii Nałkowskiej

Powieść, co sygnalizuje tytuł, porusza też problem przekroczenia odpowiedzialności moralnej za własne czyny, czego świadectwem są losy Zenona. Ziembiewicz pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Jego ojciec, Walerian, zarządzał majątkiem boleborzanskim rodziny Tczewskich. Na skutek...

Droga życiowa Zenona Ziembiewicza, bohatera "Granicy" Zofii Nałkowskiej

1. Narodziny i dzieciństwo Zenona – syna Waleriana Ziembiewicza, który po utracie majątku najął się jako zarządca dóbr dziedzica Tczewskiego w Boleborzy.

2. Zenon podejmuje naukę w gimnazjum

3. Zenon zamieszkuje na stancji u pani Cecylii Kolichowskiej.

4. Poznanie Elżbiety Bieckiej.

5. Pierwsze porywy...

INTERPRETACJA TYTUŁU POWIEŚCI Z.NAŁKOWSKIEJ - "GRANICA" W KONTEKŚCIE TREŚCI UTWORU

Tytuł powieści Z. Nałkowskiej jest wieloznaczny, można wręcz mówić o symbolicznym znaczeniu słowa " granica". Wiąże się to z faktem poruszenia przez pisarkę szeregu ważnych problemów natury obyczajowej, moralnej ora etycznej. Do najbardziej popularnych interpretacji tytułu należą; następujące...

„Medaliony” Zofii Nałkowskiej dokumentem zbrodni hitlerowskich

1.Geneza utworu

Z.Nałkowska spędziła okupację w Warszawie. Z obozami koncentracyjnymi i dokonanymi tam zbrodniami zetknęła się dopiero po wojnie pracując w Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. Jako członek komisji szukała dowodów zbrodni zarówno w różnych miejscach kaźni, obozach...