KLIMAŃSKA ZOFIA, z CHŁOPICKICH, 1 v. DESZTRUNGOWA, pseud. Zofia z Brzozówki

KLIMAŃSKA ZOFIA, z CHŁOPICKICH, 1 v. Zofia z Brzozówki, ur.

Święta Zofia

Zofia przedstawiana jest w otoczeniu trzech córek: Wiary, Nadziei i Miłości, którewedług opowieści poniosły męczeńską śmierć ze swoją matką. Zofia zmarła wkilka dni później na ich grobie.

KOSSAK ZOFIA, Z. z Kossaków 1 v. Szczucka, 2 v. Szatkowska

KOSSAK ZOFIA, Z. Juliusz i Zofia, Londyn 1956, wyd.

BUKOWIECKA ZOFIA , z KONARSKICH

BUKOWIECKA ZOFIA , z KONARSKICH , ur.

BYSTRZYCKA ZOFIA

BYSTRZYCKA ZOFIA , ur.

KOWERSKA ZOFIA, z PRZEWŁOCKICH, pseud. Juliusz Werski

KOWERSKA ZOFIA, z PRZEWŁOCKICH, pseud.

MELLEROWA ZOFIA, Z VERGICH, pseud. Wiktor Burzan

MELLEROWA ZOFIA, Z VERGICH, pseud.

POSMYSZ ZOFIA

POSMYSZ ZOFIA, ur.

ROGOSZÓWNA ZOFIA

ROGOSZÓWNA ZOFIA, ur.

ROMANOWICZOWA ZOFIA, Z GÓRSKICH

ROMANOWICZOWA ZOFIA, Z GÓRSKICH, ur.

STAROWIEYSKA-MORSTINOWA ZOFIA

STAROWIEYSKA-MORSTINOWA ZOFIA, ur.

STEFANOWSKA ZOFIA

STEFANOWSKA ZOFIA, ur.

SZMYDTOWA ZOFIA, z GĄSIOROWSKICH

SZMYDTOWA ZOFIA, z GĄSIOROWSKICH, ur.

TRZESZCZKOWSKA ZOFIA, z MAŃKOWSKICH, pseud. Adam M-ski

TRZESZCZKOWSKA ZOFIA, z MAŃKOWSKICH, pseud.

URBANOWSKA ZOFIA

URBANOWSKA ZOFIA, ur.

WĘGIERSKA ZOFIA, z KAMIEŃSKICH, 1 v. MIELĘCKA

WĘGIERSKA ZOFIA, z KAMIEŃSKICH, 1 v.

WOJNAROWSKA ZOFIA, z ZACHARKIEWICZÓW, pseud. Bronisława, Jan Hutnik

WOJNAROWSKA ZOFIA, z ZACHARKIEWICZÓW, pseud.

WÓJCICKA-CHYLEWSKA ZOFIA, pseud. Helena Szarska

WÓJCICKA-CHYLEWSKA ZOFIA, pseud.

ŻURAKOWSKA ZOFIA

ŻURAKOWSKA ZOFIA, ur.