Zniesienie

Zniesienie

Czytaj Dalej

Zniesienie współwłasności

Tryby zniesienia współwłasności, do zniesienia współwłasności może dojść: - na podstawie umowy zawartej przez wszystkich współwłaścicieli – łączy się z tym przeniesienie własności lub udziałów we współwłasności stąd też jeśli podmiotem współwłasności jest nieruchomość dla ważności czynności konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego - z mocy orzeczenia sądowego – jeżeli ...

Zniesienie wspólności majątkowej przez sąd

Możliwość pokrzywdzenia wierzycieli pojawia się zwłaszcza w wypadku żądania zniesienia wspólności z datą wstecz. Za ważny powód zniesienia wspólności można by uznać prowadzenie działalności gospodarczej bez porozumienia z drugim małżonkiem lub wbrew jego woli.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - MIĘDZYNARODOWE UREGULOWANIA W SPRAWIE ZNIESIENIA HANDLU NIEWOLNIKAMI

zniesiono niewolnictwo w całym imperium brytyjskim. ogłoszono Deklarację mocarstw o zniesieniu handlu niewolnikami.

Rewolucja municypalna i chłopska we Francji. Zniesienie przywilejów feudalnych

Zgromadzenie Narodowe bojąc się rozruchów chłopskich, w dniu 4 sierpnia 1789 powzięło decyzję o zniesieniu ciężarów feudalnych. Poza tym pozostały dalej ciężary ekonomiczne, ale zniesiono dziesięcinę.

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - ZNIESIENIE NIEWOLNICTWA

Ostatecznie jednak 1863 ogłosił akt o zniesieniu niewolnictwa na obszarze zbuntowanych stanów niewolniczych (w całych Stanach zostało ono zniesione ostatecznie w 1865 roku ).

Kontroewersje wokół zniesienia kary śmierci w Polsce

Problem kary śmierci jest wysoce kontrowersyjny w teorii prawa karnego. Kara śmierci jest najstarszą z kar i obok kar okaleczających stanowiła od niepamiętnych czasów główne narzędzie w walce z przestępczością. Jednak na początku należałoby wyjaśnić oba słowa. Kara w prawie ? następstwo popełnienia czynu zabronionego. W prawie polskim kary są względnie oznaczone tzn. określone są górne granice ustawowego zagrożenia, karą może być grzywna, pozbawienie wolności (w ...