Zniekształcenie

Czytaj Dalej

Zniekształcenia we wzmacniaczach

POBIERZ ZALACZNIK !! (sa w nim rysunki) Każdego rodzaju zmiana sygnału w stosunku do oryginału może zostać nazwana zniekształceniem. Wyróżnia się kilka podstawowych rodzajów zniekształceń. Jedne z nich to zniekształcenia liniowe, powodujące zaburzenia charakterystyki amplitudowej i ograniczanie pasma przenoszenia. Zniekształcenia nieliniowe polegają na zjawisku, gdy na wyjściu układu pojawiają się składniki, których nie było na wejściu układu. Jeśli do idealnego ...

Zniekształcenia palców stóp.

PALUCH KOŚLAWY (hallux valgus) Częste zniekształcenie u dorosłych, rzadko w wieku rozwojowym. Paluch ulega rotacji zewnętrznej w stawie śródstopno-palcowym I w płaszczyźnie podłoża (koślawość) oraz rotacji wewnętrznej w płaszczyźnie czołowej. Zniekształceniu towarzyszy wystawanie po stronie przyśrodkowej I kości śródstopia, która może być bolesna. Etiologia: Nie jest jednorodna i nie do końca wyjaśniona z wyjątkiem schorzeń systemowych takich jak RZS,

ZNIEKSZTAŁCENIA STÓP - Przepuklina oponowo-rdzeniowa

Zniekształcenia stóp u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową powstają podobnie jak deformacje w innych stawach. Zależne są one albo od pozycji, albo od nierównowagi mięśniowej zespołów dynamicznych, lub też od działania obu tych czynników łącznie.

Zniekształcenia porażenne stóp przyjmują...

Zniekształcenia liniowe i nieliniowe

1. zniekształcenia nieliniowe – wywołane np. przez nieliniowość charakterystyk statycznych niektórych elementów wzmacniacza ( tranzystora, transformatora z rdzeniem itp.) oraz szumy i zakłócenia . W wyniku nieliniowości elementów wzmac-niacza, zależność między napięciem ( lub prądem ) wejściowym i wyjściowym nazywana charakterystyką przenoszenia lub liniowości nie jest liniowa ( rys.1). Rys.1 : Charakterystyka przejściowa ( liniowości ) ...

Gośćcowe zniekształcenia stawów

Z ortopedycznego punktu widzenia omówienia wymagają zniekształcenia powstające w przebiegu gośćca pierwotnie przewlekłego (polyarthritis chronica evolutica) i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (spondylarthritis ankylosans).

Zmiany zwyrodnieniowe (choroba zwyrodnieniowa...

DIAGNOSTYKA ZNIEKSZTAŁCEŃ KOSTNO--STAWOWYCH

Oprócz badania klinicznego i obrazowego stawów biodrowych konieczne jest dokonanie u noworodka bilansu zniekształceń i przykurczów kończyn, zwłaszcza dolnych.

U dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową można bowiem już po urodzeniu stwierdzić różnego rodzaju i stopnia deformacje porażonych kończyn...

Zniekształcenia aparatu ruchowego

zniekształcenia aparatu ruchowego; są zwykle następstwem wad wrodzonych i nabytych. Wady nabyte są wynikiem zmian pourazowych, przewlekłych chorób narządu ruchu takich, jak: gościec stawowy przewlekle zniekształcający, gruźlica kości, gruźlica płuc, porażeń nerwowych (uniemożliwiających...

DIAGNOSTYKA ZNIEKSZTAŁCEŃ KOSTNO-STAWOWYCH

Oprócz badania klinicznego i obrazowego stawów biodrowych konieczne jest dokonanie u noworodka bilansu zniekształceń i przykurczów kończyn, zwłaszcza dolnych.

U dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową można bowiem już po urodzeniu stwierdzić różnego rodzaju i stopnia deformacje porażonych kończyn...

zniekształcenia pamięciowe

zniekształcenia pamięciowe - zmiany w treści zapamiętanych informacji, których przejawem są błędy w przypomnieniach. Wiele z.p. wiąże się z -*~ zapominaniem, np. w sytuacji gdy początkowe przypomnienia są prawidłowe, a błędy pojawiają się później. Z uwagi na to, iż z.p. przejawiają się głównie...

Masaż w jednostkach chorobowych zniekształcenia kręgosłupa

Postawa To taki układ ciała, jaki przyjmuje człowiek stojący swobodnie w pozycji wyprostowanej. Jeżeli jest ona prawidłowa, to pion spuszczony z bocznej powierzchni głowy przebiega przez środek ucha, środek barku, środek biodra, środek kolana i środek kostki bocznej W postawie prawidłowej linia ciężkości przechodzi przez środek ciała (od szczytu głowy do punktu pomiędzy stopami), a ciężar ciała z każdej strony tej linii jest jednakowy. Mimo że potrafimy ...

Zniekształcenia i dysfunkcje narzgdu ruchu w chorobach układu nerwowo-mięśniowego

Wypadnięcie czynności bądź dysfunkcja zarówno neuronów centralnych, jak i obwodowych pociąga za sobą obok zaburzenia czynności odpowiednich grup mięśniowych także dysfunkcje i zniekształcenia w uszkodzonych i odległych odcinkach narządu ruchu.

Uszkodzenie neuronów centralnych układu nerwowego...

Czym przejawiają się zniekształcenia języka na poziomie fonetycznym i morfologicznym u dziecka z opóźnionym rozwojem mowy?

J. T. Kania uważa, że mowa opóźniona, niezależnie od etiologii, przedstawiaw swoim obrazie zewnętrznym pewne wspólne cechy charakterystyczne. Są to:

1. ograniczenie zasobu dźwięków,

2. zniekształcenie fonetycznej budowy wyrazów.

Ad 1. Ograniczenie zasobu dźwięków wynika z substytucji. Dziecko...

PKB per capita - determinanty zniekształceń

PKB per capita (ang. GDP per capita) to jeden z najczęściej stosowanych na świecie mierników zamożności państwa (społeczności w nim mieszkającej). Sposób jego obliczania jest bardzo prosty - wartość Produktu Krajowego Brutto danego państwa dzielimy przez liczbę jego mieszkańców. Pojęcie PKB per...

Jakie czynniki powodują zniekształcenie płac?

 

A) Atrakcyjność pracy ;  

B) Jakość pracy ;

C) Indywidualne zdolności ;

D) Segmentacja rynku ;

>