Zmierzch

Czytaj Dalej

„ZMIERZCH” I „ZAPOMNIENIE”

  W „Zmierzchu” jest dwoje bohaterów - Gibałowie i bohater tytułowy zmierzch. Zmierzch to koniec dnia, symbol zakończenia, smutku, stopniowo pogarszającej się sytuacji, aż do zapadnięcia całkowitej ciemności).

ZMIERZCH BOGÓW

traktat Zmierzch bożyszcz (1889) F.

Zmierzch czy też „nowe rozdanie” w historii Europy wg Jose Ortegi y Gasseta

„Najważniejszym faktem współczesnego życia publicznego w Europie jest osiągnięcie przez masy pełni władzy społecznej”. Masa to jego zdaniem mentalność stworzona przez „podniesienie dziejów”. Za czasów Ortegi – podobnie jak za naszych – świat przeżył szok wielkiego wypełnienia. Piękna druga połowa...

Polska w latach 1944 – 1945 - ZMIERZCH POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO, STYCZEŃ - SIERPIEŃ 1945

19 stycznia 1945 roku rozkazem gen. Leopolda Okulickiego rozwiązana została Armia Krajowa. Okręg Białostocki odmówił wykonania rozkazu. Utworzona została dla dalszej walki organizacja "NIE" kierowana przez Emila Fieldorfa, a następnie płk Jana Rzepeckiego. Próby nawiązania kontaktu z władzami Polski...

ZMIERZCH I UPADEK CESARSTWA RZYMSKIEGO

Ang. Decline and Fali of the Roman Empire, słynne dzieło historyczne w 6 tomach (I - 1776, II i III - 1781, IV-VI - 1788) Edwarda Gibbona, obejmujące okres od śmierci Marka Aureliusza (180) do zdobycia Konstantynopola przez Turków (1453).

Największe dzieło historyczne lit. angielskiej, do dziś jeszcze...

Cesarstwo w okresie Wielkiej Wędrówki Ludów. Zmierzch Imperium

-  395 r. – ostateczny rozdział, Teodozjusz Wielki przekazał władzę 2 synom – Honoriuszowi na Zachodzie i Arkadiuszowi na Wschodzie

-  teoretyczna władza absolutna cesarza

-  rozbudowany aparat urzędniczy – komesowie, przyboczna rada cesarska, tajna policja – korpucja

-  wzrost liczby prowincji – w V w. –...

XX WIEK - Zmierzch partytury?

Nowe propozycje w zakresie brzmień wykorzystywanych w muzyce spo­wodowały konieczność wprowadzenia nowej notacji. Innowacje w zakre­sie notacji muzycznej rozwinęły się w dwóch kierunkach:

— do partytury wprowadzono wiele nowych określeń słownych i zna­ków graficznych, odnoszących się najczęściej do —...

Utrata Konstantynopola — zmierzch unii

Delegacji bizantyjskiej we Florencji nie udało się dokładnie ustalić wspólnych działań cesarstwa wschodniegoi władców zachodnich przeciw Turkom. Walkę z nimi podjęli Węgrzy, bezpośrednio zagrożeni,gdy sułtan Murad II uderzył na Serbię i wypędził (1439) tamtejszego despotę, ich lennika, Jerzego...