Zmiana poznawczo-behawioralna

jest zainteresowane możliwością zmiany) i sprawia wrażenie, że funkcjonuje poznawczo w sposób, który umożliwia rozpoczęcie zmiany.

Zmiana behawioralna

Odnotowujemy liczbę epizodów tych zachowań w cyklu tygodniowym, żeby móc obserwować zmiany zachodzące w zachowaniu pacjentki z upływem terapii. Prawdopodobnie zauważymy, że zmiany te będą miały charakter zarówno ilościowy, jak i jakościowy (np.

Zdrowienie jako proces: użycie modelu zmiany zachowań w pracy klinicznej

Naszym zdaniem lepiej jest, gdy zarówno klinicysta, jak i pacjentka postrzegają dochodzenie do zdrowia jako proces i godzą się z tym, że obejmuje on wiele osobnych cyklów, biegnących przez poszczególne stadia zmiany (np.

STREFY KLIMATYCZNE

Ludzie często odczuwają obce środowisko jako wroga, z którym trzeba się zmagać. To nie jest droga do przetrwania - jeżeli się z nim walczy, to się przegra! Są zagrożenia, przeciw którym należy się zawczasu zabezpieczyć, jednak przyroda nie jest obojętna. Trzeba nauczyć się żyć w każdym klimacie i...

Patofizjologiczne zmiany w schorzeniach układu oddechowego

zwężenia dróg oddechowych — obturacja, zmiany chorobowe płuc i opłucnej ograniczające powierzchnię oddechową (restrykcja) — zapalenie płuc, nowotwory płuc, obrzęk płuc, rozedma, zatory płuc, wysiękowe zapalenie opłucnej, ograniczenie ruchów klatki piersiowej z powodu zmian w układzie kostno--mięśniowym.

Patofizjologiczne zmiany w schorzeniach układu krążenia

Może im towarzyszyć obecność zmian skórnych, takich jak: wybroczyny, przebarwienia i pęknięcia z wyciekiem płynu przesiękowego.

Patofizjologiczne zmiany w schorzeniach układu nerwowego

Zmiany pozycji ciała są możliwe dzięki sprawnemu działaniu płatów czołowych, ciała modzelowatego, pnia mózgu i robaka móżdżku, określanych jako struktury linii środkowej.

Patofizjologiczne zmiany w schorzeniach układu pokarmowego

Zmiany rytmu wypróżnień, zaparcie, biegunka to główne objawy patologiczne towarzyszące schorzeniom układu pokarmowego.

Patofizjologiczne zmiany w schorzeniach układu moczowego

Powoduje to nasilenie zwrotnego wchłaniania NaCl w cewkach i zwiększenie objętości płynu zewnątrzkomórkowego oraz rozwój nadciśnienia i powstawanie obrzęków [Thor, 2007], Zmiany mogą uszkadzać jeden lub kilka elementów kłębuszka nerkowego.

Patofizjologiczne zmiany w zespole metabolicznym

Zwiększone stężenie VLDL we krwi (hipertrigliceride-mia) doprowadza do gromadzenia się we krwi lipoprotein o małej gęstości (LDL), które zwiększają ryzyko miażdżycy i powstania makroangiopatii (zmian w dużych naczyniach).

Zmiany w organizmie matki

Doświadczona matka potrafi w tym okresie rozpoznać zmiany aktywności dziecka spowodowane np. Zmienia się także reakcja otoczenia na kobietę ciężarną - zmiana ta spowodowana jest widoczną już dla osób postronnych ciążą.

Zmiany charakterologiczne

Podobnie rzecz się ma z innymi zmianami osobowościowymi, które również traktuje się zazwyczaj jako typowe dla podeszłego wieku, a jednak w większym stopniu zależą one od sytuacji życiowej lub stosunku do życia konkretnego seniora aniżeli od liczby łat, które przeżył, chyba że oprócz procesu starzenia cierpi jeszcze z powodu zmian organicznych mózgu (np.

Zmiany w układzie oddechowym

Inicjacja własnej czynności oddechowej jest odruchową reakcją na zmiany chemiczne we krwi (zmniejszenie pH, wzrost prężności dwutlenku węgla i spadek prężności tlenu), wzrost ciśnienia krwi po zaciśnięciu pępowiny oraz bodźce czuciowe i mechaniczne (zimno, dotyk, ból).

Zmiany w układzie krążenia

W wyniku tych zmian następuje zamknięcie otworu owalnego, przewodu tętniczego i przewodu żylnego.