Złożoność

Czytaj Dalej

Jak określona jest złożoność algorytmów? Jakie znasz jej rodzaje?

Złożoność algorytmów możemy badać pod kontem:

- pamięci

- czasu

Złożoność pamięciowa to zależność pomiędzy ilością potrzebnej do działania algorytmu pamięci (wielkością i liczbą struktur danych), a rozmiarami danych wejściowych wprowadzanych do algorytmu.

Złożoność czasowa to...

Podaj przykłady algorytmów zamkniętych z punktu widzenia złożoności obliczeniowej i przykłady luk

Przykłady algorytmów zamkniętych z punktu widzenia złożoności obliczeniowej:

- proste sumowanie zarobków - dolne i górne ograniczenie złożoności wynosi: O(N)

- przeszukiwanie uporządkowanej listy – dolne i górne ograniczenie złożoności wynosi: O(logN).

Przykłady luk algorytmicznych:

- problem...

Cechy wychowania - Złożoność wychowania

O złożoności procesu wychowania łatwo się przekonać choćby na podstawie niektórych teorii psychologicznych, tłumaczących mechanizm regulacji zachowań ludzkich (por. J. Kozielecki, 1995). Współcześnie większość z nich łączy przekonanie, iż zachowanie człowieka zależy zarówno od uwarunkowań...

Czym różni się analiza złożoności algorytmu w średnim i w najgorszym przypadku?

W analizie najgorszego przypadku badamy jaka będzie złożoność algorytmu w przypadku wystąpienia najniekorzystniejszych danych (np.: iteracyjny przegląd n –elementowej macierzy w poszukiwaniu elementu, którego na niej nie ma). Badanie takie daje nam pewną wiedzę o zachowaniu się algorytmu w takim...

Jaki problem nazywamy zamkniętym z punktu widzenia złożoności obliczeniowej?

Problemy zamknięte, to problemy dla których ustanowione dolne i górne ograniczenia złożoności czasowej schodzą się do tego samego przedziału. Znaczy to po prostu, że górne ograniczenie złożoności danego algorytmu ma ten sam rząd co jego dolne ograniczenie złożoności.

Jeśli dolna i górna...

Podaj definicję złożoności logarytmicznej algorytmu

Oznaczenie złożoności logarytmicznej: O(logN).

Algorytm o czasie wykonania F(N) ma złożoność logarytmiczną jeżeli: lim F(N)/N->0.

Podaj definicję złożoności liniowej algorytmu

Oznaczenie złożoności liniowej: F(N)=O(N).

Algorytm o czasie wykonania F(N) ma złożoność liniową jeżeli: lim F(N)/N=C, gdzie 0<.

Podaj definicję złożoności kwadratowej algorytmu

Oznaczenie złożoności kwadratowej: F(N)=O(N2).

Algorytm o czasie wykonania F(N) ma złożoność kwadratową jeżeli: lim F(N)/N2=C, gdzie 0<.

Podaj definicję złożoności wykładniczej algorytmu

Oznaczenie złożoności wykładniczej: F(N)=O(2N).

Algorytm o czasie wykonania F(N) ma złożoność wykładniczą jeżeli: lim F(N)/2 N=C, gdzie 0<.

Co znaczy, że problem ma złożoność wielomianową?

Problem ma złożoność wielomianową jeżeli, funkcja jego złożoności jest ograniczona z góry przez NK dla pewnego K, czyli F(N)=O(NK).

Jak rozumiesz złożoność wpływów czynników środowiskowych?

Charakter reakcji organizmu na różnorodne oddziaływanie czynników środowiskowych zależy od rodzaju czynnika, jego intensywności, czasu trwania oraz rezystancji ustroju i jego poszczególnych struktur.

Elementy środowiska składają się z takich, które wchodzą w skład organizmu jako materiały budulcowe lub...

Opisz schemat działania algorytmu wyszukiwania binarnego z listy uporządkowanej. Jaką ten algorytm ma złożoność?

Działanie algorytmu wyszukiwania binarnego z listy uporządkowanej rozpoczyna się od porównania ze wzorcem poszukiwanego elementu, elementu znajdującego się w samym środku listy. Jeżeli nie trafiono w poszukiwany element wiadomo już, w której połowie listy mamy go szukać (bo lista jest uporządkowana)...

Jaką złożoność ma problem Wieży Hanoi?

Problem Wieży Hanoi jest zamknięty: dolne i górne ograniczenie złożoności jest równe (zarówno dla algorytmu iteracyjnego jak i rekurencyjnego) i wynosi: O(N2).

Co znaczy, że jedna funkcja złożoności jest ograniczona z góry przez drugą?

Oznacza to, że:

- dana funkcja ma złożoność o rząd niższą od funkcji, będącej jej górnym ograniczeniem

- istnieje lepsze rozwiązanie danego problemu

Materiału złożoność

materiału złożoność - jedna z cech różniących materiały stosowane w badaniach pamięci. Stopień z.m. zależy od prostoty zarówno jego elementów składowych, jak i powiązań pomiędzy elementami. W większości badań nad pamięcią wykorzystywano materiały proste (listy sylab, słów, obrazów...

Złożoność i uciążliwość badań eksperymentalnych

Eksperyment pedagogiczny jest niewątpliwie metodą badań nadzwyczaj złożoną i uciążliwą. Złożoność jego polega przede wszystkim na konieczności uwzględnienia zarówno zmiennych niezależnych, jak i zależnych i pośredniczących oraz na właściwym doborze grup eksperymentalnych i kontrolnych...

“CZŁOWIEK JEST ZDUMIEWAJĄCY, ALE ARCYDZIEŁEM NIE JEST” (JOSEPH CONRAD). Przedstaw swoje refleksje na temat złożoności ludzkiej natury na podstawie dowolnie wybranych utworów.

Człowiek - któż to taki? Istota pełna miłości do świata i wewnętrznego ciepła duchowego, czy egoista walczący wyłącznie o wymiar swojego życia? Twórca wielkich i wspaniałych budowli, czy morderca potrafiący zabijać dziesiątki innych ludzi w imię politycznych interesów swoich...

Zmienność i złożoność otoczenia

Stopień zmienności to zakres, w jakim otoczenie jest względnie stabilne lub względnie dynamiczne.

Stopień jednorodności to zakres, w jakim otoczenie jest względnie proste (niewiele elementów, małe rozczłonkowanie) lub względnie złożone (wiele elementów, znaczne rozczłonkowanie)

Kto ty jesteś człowieku - zbrodniarz czy bohater". Rozważania o złożoności natury ludzkiej na podstawie literatury i własnych przemyśleń

Wszystkim młodym ludziom wydaje się, że są już bardzo doświadczeni życiowo, że nie należy ich nigdy pouczać, "gdyż sami wiedzą, jak mają postępować i czym kierować się przy podejmowaniu różnorodnych decyzji". Również i ja byłam przekonana, że zdobyłam już na ten temat dużo wiadomości. Ileż...

Złożoność sytuacji prawnej pracownika

Wynika z ochrony indywidualnej, jak rowniez zbiorowych interesow i uprawnien pracownikow, co znajduje swoje odbicie w zbiorowej regulacji tresci stosunkow pracy w ukladach zbiorowych pracy i innych porozumieniach normatywnych zawieranych przez zwiazki zawodowe oraz w uprawnieniach zalog przedsiebiorstw panstwowych...