ZŁOTY

Ptak, który znosi złote jaja bajka Ezopa o chłopie, który miał gęś znoszącą mu co dzień złote jajo; sądząc, że musi mieć w sobie całą masę złota, zabił ją i rozciął, aby się przekonać, że ma w środku tylko to, co mają wszystkie gęsi. W bajce (ks. 5, 13) La Fontaine'a jest to kura. Stąd —...

Akcja Złota

Charakterystyka

''

Złota Akcja jest to akcja, która daje posiadaczowi szczególne przywileje w spółce (uprawnienia specjalne) wychodząc poza te które daj kodeks Spółek Handlowych. Tym należy tłumaczyć pojawienie się w oznaczeniu nazwy tej akcji przymiotnika "złoty". Wystarczy że akcjonariusz posiada...

Mechanizmy automatycznego przywracania równowagi płatniczej w warunkach systemu sztabowo - złotego i dewizowo - złotego

System sztabowo-złoty jest podobny do systemu waluty złotej (patrz 23 pyt.) z jednym wyjątkiem – minimalną sumę wymiany waluty krajowej określono w złocie. W tamtych czasach suma ta była równa wartości sztabki złota. Efektem tego zwiększenie amplitudy wahań punków złota co sprzyjało m.in...

ZASADY KSZTAŁTOWANIA SIĘ KURSU WALUT W SYSTEMIE WALUTY ZŁOTEJ

System waluty złotej był pierwszym międzynarodowym systemem walutowym (więc zbiorem reguł zasad, instrumentów i instytucji umożliwiających dokonywanie płatności w skali międzynarodowej) . Wykształcił się pod koniec XIX w. ; funkcjonował mniej więcej od 1880 r. do wybuchu I wojny światowej (1914)...

Literatura polska od roku 1543 do końca XVI wieku - Wiek złoty, mądrość i piękno literatury staropolskiej

 

Rok 1543 stanowi epokę w dziejach literatury naszej nie dlatego, że jest datą śmierci Janickiego i datą wydania wiekopomnego dzieła Kopernika, ale dlatego, że się w tym roku ukazała Krótka rozprawa Reja, pierwszy po polsku napisany utwór na wskroś oryginalny, na wskróś narodowy, bo mający treść...

Całkowite upłynnienie złotego

 

11 kwietnia 2000 r. prezes Narodowego Banku Polskiego Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała, iż rząd w porozumieniu z Radą Polityki Pieniężnej zdecydował o pełnym upłynnieniu kursu złotego od środy 12 kwietnia.

Rada zgłosiła propozycję upłynnienia już w połowie 1999 roku, jednak rząd ze...

„Której z bogini przyznalbym zlote jablko i dlaczego ?”

Z mitu „Historia wojny Trojanskiej” mozemy wywnioskowac, ze bezposrednia przyczyna wojny pod Troja byl tzw. „wybór Parysa”. Syn Priama mial z posród trzech bogin, wybrac ta jedna najpiekniejsza, której da zlote jablko przyniesione przez boginie Eris. Rzecza jasna bylo to, ze kazda z bogin chciala byc wybrana...

arstoteles - teoria złotego środka

TEORIA ZŁOTEGO ŚRODKA ARYSTOTELES Arystoteles żył od 384 do 322 roku. Był uczniem Platona, z którego poglądami się nie zgadzał i mówił, że jest dla niego ważny, ale ważniejsza jest prawda. Po śmierci nauczyciela założył własną szkołę. Dzielił swą filozofię na teoretyczną i praktyczną. Teoretyczna to ta, zajmująca się bytem i poznaniem, natomiast praktyczna zasadami ludzkiego działania, w tym etyką i polityką. Najbardziej znana praca Arystotelesa – ...

Półwysep Iberyjski: wiek złoty i katastrofa

Wiek XVI rozpoczął wielką ekspansję języka hiszpańskiego, trwającą aż do końca następnego stulecia. Nie był to jedynie efekt obecności zamorskiej. Portugalczycy, którzy na dwa wieki dali Azji i Afryce swój język jako lingua franca, nie wywarli podobnego wpływu na kulturę światową. W języku...

Złoty Wiek Hiszpanii - Siglo de Oro

Odkrycie i podbój Nowego Świata zapewniło szesnastowiecznej Hiszpanii ogromne bogactwo i wzrost znaczenia na arenie międzynarodowej. Hiszpania stała się wielkim imperium, które stać było na wspieranie sztuki i artystów.Tak zwany Siglo de Oro, czyli Złoty Wiek rozpoczął się w połowie szesnastego wie­ku i...

Niebo złote ci otworzę...

Niebo złote ci otworzę,

w którym ciszy biała nić

jak ogromny dźwięków orzech,

który pęknie, aby żyć

zielonymi listeczkami,

śpiewem jezior, zmierzchu graniem,

aż ukaże jądro mleczne

ptasi świt.

 

Ziemię twardą ci przemienię

w mleczów miękkich płynny lot,

wyprowadzę z rzeczy...

Dzieci z układu ryzyka - Złota zasadza pomagania: dobra pomoc to pomoc wycofująca się

Dzieci z układu ryzyka żyją w obiektywnie trudnej sytuacji i bardzo często niewiele można zrobić, by zmniejszyć obciążenia, którym podlegają. Ich możliwości radzenia sobie też bywają znacznie ograniczone lub nawet upośledzone lub po prostu słabo rozwinięte. Zatem zdawałoby się, iż jedyna droga...

"Złoty wiek" - Informacje Ogólne

Wiek XVI w Polsce nazwany został "złotym wiekiem" ponieważ, przyniósł on ogromny wzrost znaczenia Polski w różnych dziedzinach życia na arenie międzynarodowej.

Wśród państw Europy Środkowej Polska zajmowała czołowe miejsce jako potęga polityczna, militarna, kulturalna i ekonomiczna.

Wielkim...

SŁOTA, Złota, Przecław

SŁOTA, Złota, Przecław, zm. 1419, burgrabia pozn. 1398-1400, poeta. Jedyny znany utwór S., tzw. Wiersz o chlebowym stole, lub Wiersz o zachowaniu się przy stole (powst. ok. 1400), przetrwał w odpisie z 1410-20, odkryty przez A. Brucknera i wyd. w ,,Ateneum" 1891, t.1. Jest tona j starszy wiersz świecki w...

ZŁOTA CZASZKA, nie ukończony dramat prozą J. Słowackiego

ZŁOTA CZASZKA, nie ukończony dramat prozą J. Słowackiego, powst. w 1 poł. 1842 (Parabaza najwcześniej w 2 poł. t.r.), wyd. w t. 3 Pism pośmiertnych, Lwów 1866, wyst. w Krakowie 1899, z muzyką M. Świerzyńskiego, uzup. przez J. Germana („Pam. Lit." 1909) i R. S. Kamińskiego („Scena i Sztuka" 1910)...

ZŁOTY KUBEK, wiersz T. Lenartowicza

ZŁOTY KUBEK (inc. „W szczerym polu na ustroni"), wiersz T. Lenartowicza, prwdr. w „Szkółce dla Dzieci" 1853, włączony do -> Lirenki, Poznań 1855. Poeta parafrazuje kolędę lud. Naśród dwora jawor stoi, hej leluja, wprowadzając istotny dla utworu moment sieroctwa; w stylizowanym dialogu między...

RUBINOWE TYCHY (2011) - MOZAIKA z kamieni szlachetnych i dekoracyjnych oraz złota próby 0,585 - Urząd Miasta Tychy - autor Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Sztuki - (dzieła wybrane)

RUBINOWE TYCHY (2011) - mozaika - autor Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.

Opis mozaiki Rubinowe Tychy:

Do zamocowania kamieni symbolizujących plan miasta - mozaikę Rubinowe Tychy i służącym mi jako nośnik o konturach...

Złoty wiek Niderlandów

Powstanie i wojna wyzwoleńcza przeciwko Hiszpanii zakończyły starania Holendrów o niepodległość, po uzyskaniu której nastąpił złoty wiek Niderlandów. Nowo powstała republika stała się wkrótce jedną z europejskich potęg gospodarczych.

Szesnastowieczne Niderlandy (obecnie Holandia, Belgia i...

POLSKA "ZŁOTEGO WIEKU"

 

Rozkwit gospodarczy i kulturalny Polski za dwóch ostatnich Jagiellonów spowodował, że okres ich panowania nazwany został „złotym wiekiem”. Dzięki lennom pruskiemu i kurlandzkiemu oraz zdobyczom w Inflantach wzrosło znaczenie państwa w basenie Morza Bałtyckiego, a polityka utrzymywania dobrych stosunków...

SIKHÓW ZŁOTEJ ŚWIĄTYNI OBLĘŻENIE 1984

Większość mieszkańców indyjskiego stanu Pendżab stanowią sikhowie, członko­wie monoteistycznej sekty łączącej elementy hinduizmu i islamu. Akali Dal, partia sikhij-ska, nalegała na rząd Indii, by udzielił Pendżabowi większej autonomii politycznej i religijnej, natomiast ekstremiści sikhijscy...