Złote Runo

W mit. gr. strzeżona przez smoka i po pokonaniu wielu trudności zrabowana przez Jazona i innych Argonautów złota skóra barania.

C.G. Jung widzi w Złotym Runie symbol celów, które — wbrew sądowi samego myślenia — osiągane są w rozwoju jednostki.

Spory królów ze szlachtą w złotym wieku

"Spory królów ze szlachtą w złotym wieku" to jeden z wolumenów serii wydawniczej pt. "Dzieje narodu i państwa polskiego". Autorzy tego wolumenu opisują w jaki sposób udział szlachty we władzy prawodawczej przyczynił się do rozwoju teorii o nadrzędnej, czyli suwerennej roli prawa w państwie, które...

CZY PRAWO POLSKIE ZEZWALA NA WYWÓZ ZŁOTYCH ZA GRANICĘ

Pierwszą grupę ograniczeń dewizowych dotyczą zakzau wywozu i wysyłania złota dewizowego i platyny dewizowej (o każdej wartości) oraz krajowych i zagranicznych środków płatniczych o wartości przekraczjącej 10 tyś euro.

Rafidofora złota

Ponad 100 gatunków rafidofory występuje w Archipelagu Indonezyjskim. Większość to ogromne liany, raczej nie nadające się do uprawy pokojowej. 

Rhaphidophora aurea - rafidofora złota - pochodzi z Wysp Salomona. Przez długi czas uważana była za gatunek z rodziny Scindapsus. Dość twarde, nieco kanciaste...

Kot złoty

Kota złotego można spotkać w dżungli Afryki środkowej i zachodniej. Ssaki te mają zmienne ubarwienie: od brązowego do srebrzystoszarego, z niewyraźnymi, drobnymi plamkami. Ich ogon jest na końcu zwężony.

Porzeczka złota

 

Wygląd: Zielony w porze letniej, bezcier-nisty krzew wysokości 1-3 m, prosto wyrastający i bogato rozgałęziony. Gałęzie nagie lub tylko skąpo owłosione, z czer-wonobrunatną korą.

Liście pojedyncze, 2-4,5 cm długości i 2,5-5,5 cm szerokości, okrągławe do poprzecznie eliptycznych, głęboko 3-...

W MROKACH ZŁOTEGO PAŁACU, CZYLI BAZYLISSA TEOFANU. Tragedia z dziejów Bizancjum X wieku, utwór dram. T. Micińskiego

W MROKACH ZŁOTEGO PAŁACU, CZYLI BAZYLISSA TEOFANU. Tragedia z dziejów Bizancjum X wieku, utwór dram. T. Micińskiego, prwdr. fragm. w „Krytyce" 1908, wyd. w Krakowie 1909, wyst. w Poznaniu 1967 w adaptacji S. Hebanowskiego i reż. M. Okopińskiego. Dramat osnuty na tle historii Bizancjum; akcja rozgrywa się w...

ZŁOTA PRZĘDZA POETÓW I PROZAIKÓW POLSKICH, antologia

ZŁOTA PRZĘDZA POETÓW I PROZAIKÓW POLSKICH, antologia, wyd. w Warszawie 1884-87,t. 1—4, przez W. J. Maleszewskiego i T. Paprockiego, ze wstępem J.I. Kraszewskiego, pod red. P. Chmielowskiego i S. Krzemińskiego (t. 1), Chmielowskiego ze współudziałem H. Biegeleisena, Krzemińskiego i E. Świeżawskiego (t...

ZŁOTE RUNO. Dramat w 3 aktach, dramat S. Przybyszewskiego

ZŁOTE RUNO. Dramat w 3 aktach, dramat S. Przybyszewskiego, wyst. we Lwowie 1901, wyd. (wraz z epilogiem dram. Goście, wyst. w Krakowie 1901) pt. Taniec miłości i śmierci we Lwowie 1901, wyd. nast. 1902, 1903, 1934. Akcja, obracająca się wokół łańcucha kolejnych, fatalnych w skutkach cudzołóstw...

ZŁOTY RÓG, tygodnik lit., artyst. i społ.

ZŁOTY RÓG, tygodnik lit., artyst. i społ., wyd. w Warszawie 1911-14 pod red. W. Zielińskiego, potem F. Kwaśniewskiego; działem lit. kierował E. Czekalski, potem W. Grabiński. Wbrew młodopol. tytułowi, pismo było eklektycznym magazynem ilustr. z bogatym serwisem informacyjnym. Obok nowel i powieści W...

Polityka Karola IV. Złota Bulla

 

Poza elektorami duchownymi i ojcem Janem Luksemburskim, również książę saski wziął udział w elekcji. Jednak nowy elekt nie znalazł szerszego poparcia. Ponieważ żadne z większych miast nadreńskich nie chciało otworzyć mu bram, Karol musiał koronować się w Bonn. Wkrótce potem opuścił...

CIELEC ZŁOTY

(hebr. 'egei massekah), Posąg młodego byka, mający symbolizować obecność -> Jahwe, sporządzony na żądanie Izraelitów przez -> Aarona (Wj 32,1-6; Ps 106,19-21).

1. W Piśmie św. — Gdy po zawarciu przymierza na Synaju Mojżesz opóźniał powrót z góry, Izraelici zapragnęli mieć widzialny symbol Boga...

TIMURA NAJAZD NA RUŚ l TERENY ZŁOTEJ ORDY1395-1396.

Po zwycięstwie nad To-chtamyszem (zm. 1406) nad rzeką Terek (1395) (patrz timura wojna z tochtamy-szem druga 1390-1395) Timur (1336-1405) poprowadził następnie 100-tysięczną armię na Ruś, wtargnął do ziemi riazańskiej, zdo­był miasto Jelec i zatrzymał się dopiero w odległości ok. 300 km od Moskwy...

ZŁOTEJ ORDY DYNASTYCZNA WOJNA 1359--1381

Dżuczi (zm. 1227), najstarszy syn Czyngis-chana (1167P-1227), został władcą mongolskiego terytorium rozciągającego się na północny zachód od Morza Kaspijskiego, znanego w historii jako chanat kipczacki lub Złota Orda. Ostatni mongolski następca Dżucziego zmarł w 1359, a wówczas teryto­ria te stały...

ZŁOTEJ ORDY l IL-CHANÓW WOJNA DOMO­WA 1261-1262

Wielkie zgromadzenie mongolskie (kurułtaj) zwołane przez Aryga Bógego (zm. 1266), który ogłosił się wielkim chanem, doprowadziło do konfliktu między jego bratem Hulagu (zm. 1265), władcą Persji, założycielem dynastii Il-chanów a Be-rkem (zm. 1266), chanem Złotej Ordy (cha­nat kipczacki w zachodniej...

Mikołaj Rej - Złoty Wiek

Szereg znakomitych pisarzów wieku złotego otwiera Mikołaj Rej (1505-1569), urodzony w Żórawnie pod Haliczem. Ojciec jego, jak powiada przyjaciel i biograf Reja, uczony humanista Andrzej Trzecieski, «o wychowanie tego syna mało dbał, bo jednegoż miał, tak że ji przy sobie chował aż do niemałych lat, że...

HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - KOŚCIÓŁ KATOLICKI: „ZŁOTY WIEK"

Epoka królów kat. (1469-1598) - Małżeństwo1469 królowej kastylijskiej Izabeli I Kat. (1474-1504)z — Ferdynandem V Katolickim zapoczątkowało zjednoczenieH. i jej mocarstwowy rozwój. Po pokonaniu przez H.emiratu Grenady (1492) zakończyło się całkowicie panowanieMaurów na Płw. Iberyjskim; zdobyte tereny...

Złote cięcie, złoty podział

Podział odcinka na takie dwie części, iż cały odcinek ma się tak do części większej, jak część większa do mniejszej. Stosunek części mniejszej do większej wynosi ok. 5:8.

Ze z.c. zwł. w architekturze (podział elewacji, elementy planu) łączono własności estet.; stosowano je czasem w...

Złoty cielec

Zgodnie z podaniem sporządzony przez Aarona na Synaju bałwan przedstawiający cielę (lub byka), wokół którego Izraelici tańczyli, gdy Mojżesz otrzymywał tablice z Dziesięciorgiem Przykazań: symbol ciągłej pokusy popadnjęcia w kult Baala. która groziła ludowi Izraela.

Taniec wokół złotego cielca jest...

Złota Brama - Gdańsk

W miejscu d. Bramy Długoulicznej z XIV w. wzniesiono w 1612-14 repre­zentacyjne wejście na gł. odcinek Drogi Królewskiej, zwane od bogactwa złoceń Złotą Bramą. Jest to dwukondygnacyjna, renesansowa budowla, licowana ciosem kamiennym, wzorowana na rzymskich łukach triumfalnych. Na cokołach umie­szczono 8...