Zjazd wiedeński (1515)

 

Pokój toruński (1466) nie zapobiegł kolejnym zatargom polsko-krzyżackim. Nowy wielki mistrz — Albrecht Hohenzollern, wykorzystał fakt, że ani papież, ani cesarz niemiecki nie zatwierdzili postanowień tego układu, choć ich zgoda była przewidziana w umowie. Odmawiał więc złożenia przysięgi lennej...

XX zjazd KPZR i główne tezy tajnego referatu Chruszczowa

- Wśród uczestników pojawili się także przedstawiciele PZPK, przemówienie miało być tajne, a wg pana Lebiody za sprawą Polaków stał się „ tajny w wymiarze światowym”.

- Polski tytuł: „O kulcie jednostki i jego następstwach”- tajny referat Chruszczowa.

- Dokonał on częściowej krytyki...