Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Lewica. Międzynarodowy komunizm

 

Dojrzewały głębokie przeobrażenia także w łonie lewicy w krajach niekomunistycznych.

Ożyła wyraźnie socjaldemokracja, zwłaszcza od czasu kryzysu gospodarczego w 1973 roku i lat następnych. Uzyskała wpływy w Trzecim Świecie, gdzie do tej pory „lewicę" reprezentowały ugrupowania komunistyczne i...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Eurokomunizm

 

Odpowiedź na wyzwania stojące przed komunistami Zachodu starali się dać zwolennicy nurtu zwanego eurokomunizmem. Grupowali się oni w Włoskiej Partii Komunistycznej, Komunistycznej Partii Hiszpanii, w mniejszym zakresie wśród komunistów francuskich, greckich i skandynawskich. Przez cały okres swego...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Zachód w poszukiwaniu nowych wartości

 

W latach siedemdziesiątych pojawiły się nowe próby znalezienia recepty na kryzys kapitalizmu. Modna stała się szkoła neoliberalna. Traciło na popularności wobec nieskuteczności w obliczu kryzysu - „państwo dobrobytu".

Wyraźnie odrodziły się i umocniły nurty chrześcijańsko-demokratyczne o...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - NATO i Wspólnota Europejska

 

Pakt Atlantycki pozostawał fundamentem obozu państw demokratycznych. Jego skuteczność nie osłabła. Za to Wspólnota Europejska znajdowała się w la­tach 1971-1983 w głębokim kryzysie i wydawać się mogło, że traci swe znacze nie i wpływy.

Tempo przemian integracyjnych uległo znacznemu zahamowaniu...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Rządy Margaret Thatcher w W. Brytanii

 

W Wielkiej Brytanii miejsce konserwatystów zajęli przejściowo labourzyści.

W obliczu rozłamu w tej partii i nieumiejętności poradzenia sobie przez gabinet Jamesa Callaghana z coraz ostrzejszym kryzysem gospodarczym i społecznym, utracili władzę w 1979 roku na rzecz konserwatystów, których...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Mała koalicja w RFN

 

W RFN w latach 1969-1974 rządził gabinet okupowany licznymi ustępstwami politycznymi (zgoda na zaproponowane przez państwa komunistyczne w 1967 roku otwarcie przygotowań do Konferencji Bezpie­czeństwa i Współpracy w Europie, legalizacja partii komunistycznej w RFN) socjaldemokratyczno-liberalny kierowany...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Ostpolitik i układy wschodnie

 

Osią porozumienia SPD i FDP była polityka zagraniczna. Już wcześniej soc­jaldemokraci niemieccy nawiązali potajemne kontakty z niektórymi partiami komunistycznymi (w tym z WłPK i z PZPR) a następnie z SED.

Tajna dyploma­cja międzypartyjna osiągnęła następnie szczebel rządowy. Brandt chciał...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - KBWE

 

Zgoda Zachodu na KBWE postawiła Kreml w niezręcznej sytuacji. Propagan­dową inicjatywę należało teraz wypełnić treścią. Po kilkuletnich rokowaniach wstępnych końcowa runda KBWE już na szczeblu szefów państw i rządów odbyła się w lipcu 1975 r. w Helsinkach.

Obok wszystkich (poza albańskimi)...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Francja

 

We Francji po ustąpieniu de Gaulle'a w 1969 roku i śmierci jego następcy Georgesa Pompidou w 1974 r. władzę objął związany z środowiskami prawico­wymi, ale realistycznie myślący i pragnący rozwoju dialogu ze Wschodem Valery Giscard d'Estaing.

Stabilizacja wewnętrzna we Francji, niezła (mimo...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Narastanie kryzysu we Włoszech

 

Włochy były najbardziej niespokojnym w owym czasie krajem Zachodniej Europy.

Niewydolność rządów chadecji, korupcja, zastój gospodarczy, narasta­nie problemu mafii wiązały się z ewidentnymi brakami demokratycznego syste­mu wielopartyjnego i nadmiarem uprawnień władzy ustawodawczej w stosunku do...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Terroryzm

 

Na początku lat siedemdziesiątych we Włoszech pojawił się terroryzm poli­tyczny, stosowany w zmasowanej skali. Akty tenoru dokonywane były zarówno przez skrajną prawicę (powiązaną poprzez sławetną lożę masońską P-2 z armią i środowiskami politycznymi oraz kołami rządowymi) jak i przez...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Turcja. Cypr. Grecja

 

W Turcji lata siedemdziesiąte przyniosły ostry kryzys polityczny doprowa­dzając kraj na skraj wojny domowej. Ostre represje armii wobec sił lewicowych doprowadziły do stopniowego wygaśnięcia namiętności.

W Grecji do 1974 roku rządzili „czarni pułkownicy". Ich reżim upadł, gdy zawiodła próba...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - "Rewolucja goździków"

 

Najbardziej znaczące zmiany zaszły w krajach iberyjskich.

W kwietniu 1974 roku demokratycznie nastawieni oficerowie obalili reżim Marcelo Caetano w Lizbo­nie. „Rewolucja goździków" przyniosła poważne zagrożenie dla stabilizacji na Zachodzie. W kierownictwie portugalskim władzę przejęła niebawem...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Koniec frankizmu

 

W sąsiedniej Hiszpanii przesłanki przyśpieszenia rozwoju gospodarczego za­notowano w ostatnich latach dyktatury Franco. Mimo sztywnego kursu politycz­nego, nie dopuszczającego działalności opozycji (jedyną liczącą się siłą opozycyjną był separatyzm baskijski, który nie złożył broni i...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Nixon. „Dyplomacja pingpongowa"

 

W Ameryce miejsce Johnsona, który - niepopularny z uwagi na wojnę wiet­namską nie kandydował już w wyborach 1968 roku - zajął w 1969 roku repub­likanin Richard Nixon (wiceprezydent za czasów Eisenhowera). Polityk ten odegrał ogromną rolę w dialogu pomiędzy Wschodem i Zachodem. Sekretarz stanu w jego...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Watergate. Prezydentura Forda. Jimmy Carter

 

Sukcesy dyplomacji amerykańskiej przyćmiła jednak porażka w Wietnamie, z którego Nixon zdążył wycofać na dwa lata przed ostateczną klęską Południa wojska amerykańskie. Kampania wyborcza 1972 roku przyniosła polityczną kompromitację republikańskiego prezydenta.

Ludzie z personelu Białego Domu...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Konflikty regionalne

 

Sukces KBWE oznaczał, że Europa przestała być głównym polem militarno-politycznej konfrontacji między systemowej. Przeniosła się ona na peryferia. Egipt przełamał w 1973 roku mit o niezwyciężonym charakterze armii izraels­kiej. Choć Egipt zerwał w 1972 roku z Moskwą, inne kraje arabskie...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Wyścig zbrojeń eurorakietowych

 

W grudniu 1979 roku klimat międzynarodowy uległ nagłemu, zatrważającemu pogorszeniu. W połowie tego miesiąca Rada Paktu Północnoatlantyckiego podjęła tzw. decyzje eurorakietowe. Ich inicjatorem był - być może wbrew własnej woli - Helmut Schmidt, który parę lat wcześniej wyraził poważne...

Gleba zimna

G. trudno nagrzewająca się, wilgotna,trudno wysychająca, zazwyczaj zwięzła,słabo strukturalna, mało przepuszczalna lub podmakająca.

Zimny wychów cieląt

Metoda wychowu cieląt polegająca na trzymaniu ich w budynku bezjednej ściany, ze stałym dostępem na wybieg, w celu poprawienia ich odporności i zdrowotności.