Zimna wojna

Zimna wojna

Czytaj Dalej

Zimna wojna

Koniec zimnej wojny W roku 1985 przywódcą radzieckim został Michaił Gorbaczow, co miało decydujące konsekwencje dla problemu zimnej wojny.

Zimna Wojna jako zagrożenie dla istnienia świata

Wojny na Bliskim Wschodzie były wojnami konwencjonalnymi chociaż nigdy nie było pewne czy nie zostanie użyta broń masowego rażenia. Pomimo faktu, iż zimna wojna to już historia, ilość sztuk uzbrojenie nuklearnego wielokrotnie przewyższa liczbę potrzebną do zniszczenia naszej planety.

Pojęcie i istota zimnej wojny

Najczęściej jest to coś pośredniego między stanem wojny a pokojem, antytezą i zaprzeczeniem wojny gorącej, oznaczającej otwarty konflikt. Zimna wojna: przemówienie Churchilla w Fulton 5. Bezpośrednią przyczyną zimnej wojny była wojna w Korei.

Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec „zimnej wojny” i ZSRR w latach 1945-1950

Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec „zimnej wojny i ZSRR w latach 1945-1950 Koniec II wojny światowej zastał setki tysięcy Polaków poza granicami „wyzwolonego” przez Armię Czerwoną kraju.

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Ku zimnej wojnie

  Zanim do tego doszło, problem dalszych losów Niemiec stał się istotnym czynnikiem, zatruwającym powojenną współpracę i tworzącym klimat „zimnej wojny".

Skutki i znaczenie wojny koreańskiej dla zimnej wojny

Wybuch wojny w Korei przyspieszył zawarcie traktatu pokojowego z Japonią. Wojna w Korei wywołała powszechny strach przed kolejną wojną światową, przekształciła zimną wojnę w „gorącą” z możliwością użycia broni atomowej.

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Hiszpania - wyjście z izolacji

Sytuacja zmieniła się jednak w latach zimnej wojny. Względy militarne zdecydowały o zbliżeniu na linii Waszyngton-Madryt i rozpoczęciu współpracy wojskowej (zapoczątkowanej zresztą pod koniec II wojny światowej).

Interwencja ZSRR w Afganistanie - znaczenie dla zimnej wojny

Znaczenie interwencji ZSRR dla zimnej wojny: -Wzrost napięcia międzynarodowego i zakończenie okresu odprężenia, -Potępienie przez wiele państw, w tym i USA tej agresji, rozpoczęcie dostaw broni do Pakistanu przez Stany Zjednoczone(w Pakistanie swoje bazy mieli mudżahedini – partyzanci afgańscy).

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Niemiecka Republika Demokratyczna

  Istotnym czynnikiem, określającym losy obu części Niemiec pozostał także w szczytowym okresie zimnej wojny Związek Radziecki. ZSRR ogłosił zakończenie stanu wojny z Niemcami.

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Alianci po Poczdamie

Wkrótce, wraz z rozwojem zimnej wojny, Rada okazała się być sparaliżowaną i pozbawioną możliwości sprawowania efektywnej kontroli.

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Mowa fultońska, przemówienie Byrnesa w Stuttgarcie

Byrnes wygłosił w Stuttgarcie przemówienie, które (wraz z mową fultońską Churchilla) uważane jest za początek zimnej wojny.

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Pakt brukselski. NATO

  Zimna wojna odegrała decydującą rolę w powrocie RFN do wspólnoty międzynarodowej.

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Akt Końcowy KBWE

Kolejne konferencje KBWE, odbywane co parę lat nie przyniosły tak spektakularnych efektów, pozwoliły jednak na utrzymanie dialogu także w czasie „drugiej zimnej wojny" i przyczyniły się do kontynuowa­nia i rozszerzenia dialogu rozbrojeniowego.

Znaczenie utworzenia ChRL dla zimnej wojny

narodowej,choćby ze względu na nieobecność w ONZ,udział ich wojsk w wojnie koreańskiej,poparcie dla komunistycznej partyzantki w Wietnamie,na Malajach i Filipinach,aneksj Tybetu -jesień 1965 „rewolucja kulturalna”miała na celu urzeczywistnienie utopijnej idei elitarnego państwa -Chiny stanęły na krawędzi wojny domowej,mordowano przeciwników Mao i siebie nawzajem,kraj pogrążył się w terrorze,który pochłonął mnóstwo ...

Skutki wojny wietnamskiej dla Europy Zachodniej i zimnej wojny

Wojna wietnamska wpłynęła na odprężenie zimno- wojenne lat 70. Zimno wojenny spór, po gorącym okresie wietnamskim przygasł.

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Grecja w latach wojny domowej

Po paru dniach rozpoczęła się wojna domowa. wybuch nowej wojny domo­wej. Wojna domowa kosztowała 40 tyś.

„II zimna wojna“ doby Regana - przyczyny i przejawy

1983), wraz z programem „Gwiezdnych Wojen” – systemy strategicznej obrony przeciwrakietowej  ( to do czego ostatnio wrócił Bush ) - Wspieranie afganiczyków w wojnie z ZSRR, embargo na zboże amerykańskie.

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Reforma walutowa i pierwszy kryzys berliński

Utworzenie Paktu Północnoatlantyckiego (znacznie przyspieszone dzięki berlińskiemu kryzysowi, który ukazał słuszność obaw co do możliwości wybuchu wojny w Europie) skonsolidowało znacznie aliantów.

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Francja

Mimo istnienia w WłPK sił autentycznie demokratycznych (przywódca partii na Południu, syn demokratycznego ministra z lat 20-tych, Giorgio Amendola), dominowały w niej żywioły stalinowskie i kominternowskie z Palmiro Togliattim (przywódca partii, jeden z sekretarzy byłej Międzynarodówki Komu­nistycznej, czynny bardzo w Hiszpanii w czasie wojny domowej) i Piętro Secchią (ściśle powiązanym z Berią) na czele.