ZIMNY

Zimni ogrodnicy śś. Zimny (wy)chów zwierząt gospodarskich - pod gołym niebem. Znam sprawy twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Bodajbyś był zimny albo gorący!

Zimna wojna

Koniec zimnej wojny W roku 1985 przywódcą radzieckim został Michaił Gorbaczow, co miało decydujące konsekwencje dla problemu zimnej wojny.

Zimna Wojna jako zagrożenie dla istnienia świata

W latach 1989 – 1991 nastąpił rozpad Związku Radzieckiego Wojnę nazwano ,,zimną", ponieważ stosunki między mocarstwami były bardzo chłodne, ale nigdy nie doszło między do ,,gorącej", bezpośredniej konfrontacji zbrojnej.

Pojęcie i istota zimnej wojny

Zimna wojna: przemówienie Churchilla w Fulton 5. Bezpośrednią przyczyną zimnej wojny była wojna w Korei.

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Ku zimnej wojnie

  Zanim do tego doszło, problem dalszych losów Niemiec stał się istotnym czynnikiem, zatruwającym powojenną współpracę i tworzącym klimat „zimnej wojny".

Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec „zimnej wojny” i ZSRR w latach 1945-1950

„Zimna wojna”, której symboliczny początek należy upatrywać w wystąpieniu Churchilla w Fulton (w której mówił o „żelaznej kurtynie” od Szczecina do Triestu) w marcu 1946 roku, dała nadzieję, że sprawa polska szybko znów nabierze dla mocarstw zachodnich kluczowej wagi.

Niedokrwistości hemolityczne z „zimnymi" przeciwciałami

Przebieg choroby z ’’„zimnymi’||przeciwcia-łami jest bardziej łagodny niż w niedokrwistości z „ciepłymi” przeciwciałami.

Skutki i znaczenie wojny koreańskiej dla zimnej wojny

Wojna w Korei wywołała powszechny strach przed kolejną wojną światową, przekształciła zimną wojnę w „gorącą” z możliwością użycia broni atomowej.

Interwencja ZSRR w Afganistanie - znaczenie dla zimnej wojny

Znaczenie interwencji ZSRR dla zimnej wojny: -Wzrost napięcia międzynarodowego i zakończenie okresu odprężenia, -Potępienie przez wiele państw, w tym i USA tej agresji, rozpoczęcie dostaw broni do Pakistanu przez Stany Zjednoczone(w Pakistanie swoje bazy mieli mudżahedini – partyzanci afgańscy).

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Alianci po Poczdamie

Wkrótce, wraz z rozwojem zimnej wojny, Rada okazała się być sparaliżowaną i pozbawioną możliwości sprawowania efektywnej kontroli.

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Mowa fultońska, przemówienie Byrnesa w Stuttgarcie

Byrnes wygłosił w Stuttgarcie przemówienie, które (wraz z mową fultońską Churchilla) uważane jest za początek zimnej wojny.

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Pakt brukselski. NATO

  Zimna wojna odegrała decydującą rolę w powrocie RFN do wspólnoty międzynarodowej.

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Niemiecka Republika Demokratyczna

  Istotnym czynnikiem, określającym losy obu części Niemiec pozostał także w szczytowym okresie zimnej wojny Związek Radziecki.

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Akt Końcowy KBWE

Kolejne konferencje KBWE, odbywane co parę lat nie przyniosły tak spektakularnych efektów, pozwoliły jednak na utrzymanie dialogu także w czasie „drugiej zimnej wojny" i przyczyniły się do kontynuowa­nia i rozszerzenia dialogu rozbrojeniowego.

ZIMNY WYCHÓW CIELĄT

ZIMNY WYCHÓW CIELĄT — wychów,zwany również tlenowym, polegający na utrzymywaniucieląt stale na świeżym powietrzu.

Lecznicze zastosowanie zimna

Skala rain 900 posiada dużą rozpiętość kolorów, od zimnych (niebieski, zielony) do ciepłych (żółty, pomarańczowy, czerwony).

„Długi telegram” – istota i znaczenie dla wybuchu „zimnej wojny”

Autor „długiego telegramu” – George F. Kenzan – radca ambasady amerykańskiej w ZSRR i ekspert ds. radzieckich.

Długi telegram był depeszą(zawierającą 13 stron), w której kenzan wyłożył swoje poglądy na temat radzieckiej polityki zagranicznej. Wysłał ją w lutym 1946 roku do Waszyngtonu. Zalecał w...

Znaczenie utworzenia ChRL dla zimnej wojny

-1.10.1949 Mao Tse-tung proklamował na placu Tiananmen w Pekinie powstanie ChRL

-katastrofe jaką spotkała czolowego sojusznika Stanów w Azji nazwano w Waszyngtonie „utratą Chin”

-od tego momentu diametralnie zmienił się układ sił na Dalekim Wschodzie

-w rzeczywistości zmiana ta była nie na rękę nie...