Zielony Most

Czytaj Dalej

Jarosław Iwaszkiewicz - Most

Most, który się buduje, jest niby ruina.

Alaska - one of the most beautiful states

In many ways, air travel is the most important form of transportation. Anchorage is Alaska's most heavily populated city, and Alaskans tend to either love it or hate it.

Mistakes most frequently made by Poles

MISTAKES MOST FREQUENTLY MADE BY POLES -- typical Polish errors in English and how to correct them.

The person I most admire - Marilyn Manson

Their most popular songs are "Rock is dead"(from the film "Matrix"), "Beautiful people" and "The dope show".

What do people in my age can do during this winter holidays? What sports can they practice, where they can go, what would i like to do most during this winter holidays?

In February we have winter holidays. I think that they are from 5th to 22nd . Probably I will stay in home. I am not sure because maybe I will go to Mountains, to Ustron, that place where I was in the last summer. To nice, big, house at the foot of the mountain. But if I will stay in home I will probably play...

Of these three – money, sex and power – which is the most attractive?

As for as I’m concerned I personaly would take money as the most attractive. I think money are the most attractive of these three.

TV with no violence would be too boring for most people – what’s your opinion?

This time POLSAT – most popular tv program now emited over 10 hours a day silly and stupid brasilian novels without violence and I don’t know women which don’t watch that.

The worst/most memorable experience you've had?

I’m sure the worst experience I had was my leg broken. It happend two years ago. I fell from a big tree. I remember terrible pain I felt. I used to hurt for about five weeks. I couldn’t walk, take a bath and go to school alone. I had to stay at home and sit all the time. I was so bored that I didn’t know what to...

Ropucha zielona

Tryb życia: głównie zmierzchowy i nocny; ropucha zielona doskonale się wspina. Na zimowanie ropucha zielona wyszukuje odpowiednie kryjówki pod większymi kamieniami lub w naturalnych zagłębieniach w ziemi.

Żółw jadalny, żółw zielony

Rodzina żółwie morskie (Cheloniidae)  

Wygląd: duży żółw morski z owalnym, bardzo masywnym karapaksem długości do 140 cm, z 4 parami tarcz żebrowych. Na głowie znajduje się tylko jedna para tarczek przedczołowych, po czym można bez obawy popełnienia omyłki odróżnić żółwia jadalnego od bardzo...

Jaszczurka zielona

Wrogowie: jeże, kuny i różne gatunki ptaków, jednak wpływ wrogów naturalnych na liczebność populacji jaszczurki zielonej jest niewielki.

Mięta zielona

Wadą mięty zielonej jest to, że się szybko rozplenia.

Pałątka zielona

Wygląd: długość 3,5 cm, rozpiętość skrzydeł do 5 cm. Ciało metalicznie ciemnobrązowozie-lone, boki i spód tułowia żółte, skrzydła przezroczyste, z dwubarwnym (z zewnątrz białym, od wewnątrz brunatnym) znamieniem skrzydłowym.

Środowisko: wody stojące z bujną nadbrzeżną...

Trzepla zielona

Żółto-zielona, mocno zbudowana ważka.

Pasikonik zielony

Wyróżnia się zarówno dzięki swoim rozmiarom, jak i opalizują-co zielonym barwom.

Skoczek zielony

Rozród: jak innych szarańczowatych Uwagi: poza skoczkiem zielonym w Polsce występują pospolicie jeszcze 2 pokrewne gatunki - s. zielonego oba te gatunki preferują suche środowiska otwarte, tak więc pomocną cechą przy oznaczaniu może być uwzględnienie charakteru środowiska.

Ochojnik świerkowy zielony

Wyrośla ochoj-nika świerkowego zielonego mają postać małych szyszek z wieloma komorami, w których znajdują się jaja, a później larwy pozostające tutaj aż do ostatniego linienia.

Szczerbatek zielony

Wygląd: długość 1 cm. Ciało barwy jasnozielonej. Oznaczenie trudne, ponieważ rodzina pi-larzowatych (Tenthredinidae) jest nadzwyczaj bogata w gatunki. Na świecie żyje około 4000, a w środkowej Europie kilkaset gatunków pila-rzowatych.

Środowisko: silnie zakrzaczone tereny, zróżnicowane gatunkowo lasy...

Krzyżak zielony

Opalizująco zielony z 4-5 rzędami ciemnych plam na odwłoku. Rozród: krzyżaka zielonego spotyka się w maju i czerwcu na krzewach i drzewach na skrajach lasów.

Czym są korony i mosty w stomatologii?

Mostek to całkowicie sztuczny ząb, przymocowany z obu stron do sąsiednich koron.