Zielone

Czytaj Dalej

Partia Zielonych w Niemczech

Związek 90/Zieloni współpracuje także z partią Zieloni 2004 oraz z Obywatelską Koalicją Zielonych ORGANIZACJE ZWIĄZANE Z PARTIĄ ZIELONYCH Fundacja Heinricha-Bolla Młodzi Zieloni – Związek Federalny Fundusz Solidarnościowy i Ekologiczny „Zielony tulipan”.

ZIELONY

Zielony dzban zob. Zielony stolik, zielony stół karciany, wybity zielonym suknem, służącym pierw, do zapisywania kredą wyników poszczególnych gier, przen.

Ropucha zielona

Tryb życia: głównie zmierzchowy i nocny; ropucha zielona doskonale się wspina. Na zimowanie ropucha zielona wyszukuje odpowiednie kryjówki pod większymi kamieniami lub w naturalnych zagłębieniach w ziemi.

Jaszczurka zielona

Wrogowie: jeże, kuny i różne gatunki ptaków, jednak wpływ wrogów naturalnych na liczebność populacji jaszczurki zielonej jest niewielki.

ZIELONA TAŚMA

Planużytkowania zielonek z wymienionych źródeł powinienbyć dobrze przemyślany i właściwie realizowany,aby mógł spełnić podstawową zasadętaśmy zielonej, tj.

Sekwoja wiecznie zielona

Znaczna część ich naturalnego obszaru występowania została wydzielona jako Park Narodowy Sekwoja i tym samym objęta ochroną, W Ameryce sekwoja wiecznie zielona jest nazywana „redwood".

Zielona Góra

Jadwigi (od 1992 kon-katedra diecezji zielonogórsko-gorzow-skiej), zbudowana w końcu XIV lub na pocz. Ponadto zbiory histo­ryczne prezentujące dzieje Zielonej Góry oraz sztukę śląską XIV-XIX w.

Nawozy zielone

Pod roślinymotylkowe siane na zielony nawóz należy jednakstosować nawozy fosforowe i potasowe, aby spowodowaćbujniejszy rozwój tych roślin i pośredniozasilić glebę również w fosfor i potas.

ZIELONA MASA

ZIELONA MASA, w e g e ta tyw n a m a s a —nadziemne części roślin pastewnych polowychlub łąkowych przed skoszeniem lub bezpośredniopo skoszeniu, użytkowane na paszę w stanieświeżym (zaraz po skoszeniu), po wysuszeniu nasiano albo po zakiszeniu; zieloną masę przyorujesię również na zielony nawóz.

Róża zawsze zielona

  Wygląd: Zawsze zielony krzew pnący, do 5 m wysokości, z cienkimi, zielonymi i bardzo giętkimi gałązkami. Siedlisko: W zakrzewieniach, żywopłotach, gęstych zaroślach wiecznie zielonego regionu śródziemnomorskiego, na okrajkach leśnych, a z rzadka także na przydrożach.

Olsza zielona, Kosa olcha

Przysadki początkowo zielone, później fioleto-wobrunatne. Szyszki owocowe 10—15 mm długości, początkowo zielone i bardzo lepkie, pozostają na roślinie przeważnie aż do wiosny i stają się wtedy prawie czarno-brunatne i zdrewniałe.

Skoczek zielony

Rozród: jak innych szarańczowatych Uwagi: poza skoczkiem zielonym w Polsce występują pospolicie jeszcze 2 pokrewne gatunki - s. zielonego oba te gatunki preferują suche środowiska otwarte, tak więc pomocną cechą przy oznaczaniu może być uwzględnienie charakteru środowiska.

Ochojnik świerkowy zielony

Wyrośla ochoj-nika świerkowego zielonego mają postać małych szyszek z wieloma komorami, w których znajdują się jaja, a później larwy pozostające tutaj aż do ostatniego linienia.

Krzyżak zielony

Opalizująco zielony z 4-5 rzędami ciemnych plam na odwłoku. Rozród: krzyżaka zielonego spotyka się w maju i czerwcu na krzewach i drzewach na skrajach lasów.

Czym była zielona rewolucja?

Wprowadzenie nowych rodzajów zbóż dało też nierzadko początek ostrym konfliktom społecznym, ponieważ właściciele wielkich gospodarstw rolnych czerpali z „zielonej rewolucji" olbrzymie zyski oraz wypierali z rynku tych, którzy nie mogli sobie pozwolić na zakup niezbędnych nawozów oraz pestycydów.

ZIELONA GÓRA i jej związki z literaturą

Ukazują się pisma: „Gazeta Zielonogórska" (od 1952), dwutyg. (1962,1970), Zielonogór. Waśkiewicza Zielone krajobrazy 1975). Poezja zielonogór.

Charakterystyka postaci "Ani z Zielonego Wzgórza"

Miał rude włosy i duże oczy które zmieniały barwę, raz były szare a raz zielone. Jej sukienki miały zawsze wyblakły i ciemny kolor, a słomiany kapelusz miał zawsze brunatny kolor jednak po dłuzszym czasie na zielonym wzgórzu wygląd Ani uległ pewnej zmianie.

TARCZYK ZIELONY

rodziny stonkowatych (Chrysome•lidae)\ chrząszcze długości 7—9 mm, o cieleowalnym i spłaszczonym, z przed plcczem i pokrywamitworzącymi tarczę, zielone, oraz lar*ydługości do 12 mm, owalne, nieco wydłużone,płaskie, pokryte szczecinkami i po bokach kolczastymiwyrostkami, ciemnozielone, wygryzajądziury różnej wielkości w liściach niektórychroślin, jak szałwia, melisa i mięta, nieraz pozostawiająctylko nerwy.

ZIELONY WYBIEG

;na 1 klacz ze źrebięciem czystej krwi przewidujesię 0,5 ha, na 1 klacz ze źrebięciem półkrwi —0,4 ha zielonego wybiegu.

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ)

; 6) projektowanie i eksploatacja systemów rolniczo-eksploatacyjnych i urządzeń wodno--melioracyjnych; 7) regulacja stosunków wodnychw glebie; 8) zaopatrzenie wsi w wodę,kanalizacja, oczyszczanie ścieków oraz utylizacjaodpadów płynnych i stałych z obszarówwiejskich; 9) funkcje produkcyjne i ochronnetrwałych użytków zielonych; 10) systemy gospodarowaniana użytkach zielonych.