Zieliński

Czytaj Dalej

Józef Zieliński

Józef Zieliński urodził się w 1861 roku w Piotrkowie. W 1878 r. ukończył gimnazjum, i wstąpił na wydział lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Za udział w manifestacji studenckiej został wydalony z uczelni. W celu ukończenia studiów w 1888 roku razem z rodziną wyjechał do Paryża. Ukończył je w 1894...

ZIELIŃSKI GUSTAW

ZIELIŃSKI GUSTAW, ur. 1 I 1809 w Markowicach (Kujawy), zm. 23 XI 1881 w Skępem (ziemia dobrzyńska), poeta. Syn zamożnego ziemianina, od 1827 student UW, brał udział w powstaniu 1830-31. Za pomoc partyzantom A. Zawiszy (V 1833) zesłany na Syberię, przebywał od jesieni 1834 w Tobolsku, 1835—42 w Iszymie...

ZIELIŃSKI STANISŁAW

ZIELIŃSKI STANISŁAW, ur. 11 XI 1880 w Środzie Wielkopol., zm. 29 IX 1936 w Warszawie, publicysta, bibliograf, działacz niepodległościowy. W 1919-20 sekretarz generalny Mazur. Komitetu Plebiscytowego w Warszawie i Olsztynie. W 1906 założył i do 1907 był red. „Mazura" w Szczytnie; współzałożyciel...

ZIELIŃSKI STANISŁAW

ZIELIŃSKI STANISŁAW, ur. 8 V 1917 w Kijowie, prozaik, krytyk literacki. Od 1920 w Warszawie, 1937-39 studiował prawo na UW. Uczestnik wojny obronnej 1939, ranny, do końca wojny przebywał w niem. obozach jenieckich. Po okresie powojennych wędrówek po krajach Europy zach. pracował 1946—47 w Pol. Misji...

ZIELIŃSKI TADEUSZ

ZIELIŃSKI TADEUSZ, ur. 14 IX 1859 w Skrzypczyńcach koło Humania, zm. 14 V 1944 w Schóndorf pod Monachium, filolog klas., pisarz, myśliciel. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Petersburgu, studiował w Lipsku (doktorat 1880) i Monachium, od 1883 wykładał na uniw. w Petersburgu, 1887-1920 prof...

DANILEWICZOWA MARIA, z MARKOWSKICH 2° v. Zielińska

DANILEWICZOWA MARIA, z MARKOWSKICH 2° v. Zielińska, ur. 29 V 1907 w Aleksandrowie Kujawskim, pisarka, krytyk lit., bibliograf. W 1924-29 studiowała filologię pol. na UW, nast. pracowała w Bibl. Nar. (Wspomnienia o Bibliotece Narodowej w Warszawie, Paryż 1979); ogłosiła kilka prac o życiu lit...

Prawo prywatne średniowiecza wg Sójki - Zielińskiej.

Prawo osobowe i rodzinne Zdolność prawna – uznanie za podmiot praw i obowiązków -- tylko ludzie wolni -- brak podmiotowości prawnej dla cudzoziemców -- ograniczenie zdolności prawnej kobiet (słabość przyrodzenia) -- cofnięcie względem chorych fizycznie i umysłowo, niewolnych (lepsza pozycja w dobrach królewskich), innowierców, małoletnich, wyłowieni rozbitkowie -- ograniczenie praw poprzez zawód: brudne – czyściciele ulic, kanalarze; hańbiące – ...

Postępowanie sądowe w średniowieczu wg Sójki - Zielińskiej.

Droga sądowa – zawarcie przez stronę pokrzywdzoną z przeciwnikiem umowy o oddanie sprawy sądowi. Sprawy naruszające interesy ogółu: zdrada stanu, dezercja sądzone były na zgromadzeniach ludowych. - Brak odrębności postępowań w sprawach cywilnych i karnych - Postępujące rozróżnienie przestępstw publicznych od prywatnych Proces rugowy – postępowanie z urzędu przed królem i jego urzędnikami. Charakteryzujące się szybkością działania i dążęniem do odkrycia ...

Prawo karne średniowiecza wg Sójki - Zielińskiej.

Podział przestępstw: -- naruszanie porządku społecznego – publiczne -- naruszanie interesów jednostki – prywatne samopomoc – zemsta rodowa pomszczenie ofiary – zabicie krzywdziciela okup – zadośćuczynienie zbrodni mir – pokój publiczny mir miejscowy – miejsce objęte szczególną ochroną mir osobowy – polega na przyznaniu szczególnej ochrony panującego pewnym osobom przestępstwa przeciw -- państwu i panującemu: zamach na życie władzy, zdrada,

Stanisław Zieliński

(ur. 1917), prozaik, krytyk literacki. Uczestniczył w kampanii 1939 r., w czasie wojny jeniec. Debiutował tomem opowiadań Dno miski w 1949 r. Ważniejsze utwory prozatorskie: Ostatnie ognie (1951), Jeszcze Polska (1953), Stara szabla (1957), Statek zezowatych (1959), Kosmate nogi (1962), Sny pod Fumarolą...