Zęby i szczęki zwierząt

Zęby i szczęki zwierząt są bardzo zróżnicowane ze względu na przystosowanie do zjadanego pokarmu. Często zęby i szczęki zwierząt wykazują też inne szczególne przystosowania. Wiemy, że higienie jamy ustnej należy co­dziennie poświęcać szczególną uwagę. Zęby - wytrzymałe struktury w każdym...

Zmniejszenie liczby zębów

W przypadkach ciężkich wad rozwojowych powstawać mogą nieliczne tylko zęby lub w ogóle zęby nie wykształcają się. Typowe zmniejszenie liczby zębów objawia się, jak już wspomniano, brakiem zębów mądrości i górnego siekacza bocznego. Dalsza typowa zmienność liczbowa uzębienia ludzkiego dotyczy...

Ogólne zasady preparowania zębów filarowych pod protezy stałe

Zadaniem stałych uzupełnień protetycznych jest nie tylko odbudowanie utraconych struktur zęba, ale również zabezpieczenie pozostałych jeszcze tkanek przed ich dalszą degradacją. Technika preparacji twardych tkanek zębów zależy od rodzaju planowanej konstrukcji protetycznej, to też szczegółowa procedura...

Szlifowanie zębów - ogólne zasady techniki zabiegowej

Uwaga ogólna: W przypadkach zębów z żywą miazgą zabieg szlifowania - jako jeden z bardziej dla pacjenta dokuczliwych - winien być poprzedzony odpowiednim znieczuleniem (patrz rozdz 3.2.)

Zabieg szlifowania (ścierania) twardych tkanek zęba przeprowadza się w celu uzyskania warunków do pokrycia go koroną...

ZĘBY

Narządy jamy gębowej kręgowców, służące do przytrzymywania, odcinania, rozdrabniania i żucia pokarmu. Zęby są homologiczne do łusek plakoidalnych ryb —> chrzęstnoszkieletowych i mają taką jak one budowę. Główne miejsce występowania zębów to szczęka górna i dolna, chociaż u wielu gatunków...

Zęby mleczne

W skład uzębienia mlecznego wchodzą w szczęce i żuchwie z prawej i  lewej strony po 2 siekacze, 1 kieł i 2 zęby trzonowe.

Pierwsze zęby mleczne wykłuwają się w drugiej połowie pierwszego roku życia dziecka; do 30 miesiąca wykłuwają się wszystkie zęby mleczne, 10 górnych i 10 dolnych. Do 6 roku...

CZAS WYKLUWANIA SIĘ ZĘBÓW

Wymiana zębów nie jest zbędnym powtórzeniem tego samego procesu; jest ona konieczna ponieważ zęby występują od razu w swej ostatecznej wielkości: zęby dorosłego byłyby więc zbyt duże dla szczeki noworodka. Mniejsze i mniej liczne zęby mleczne zachowują się tak długo, dopóki duże zęby trwałe...

Kształt łuku zębowego, kierunek i zwarcie zębów

Szereg zębów, zarówno górnych jak i dolnych, ustawiony jest w linii łukowatej. Łuk zębów dolnych tworzy krzywą zbliżoną do paraboli, górnych — do połowy elipsy. Ponieważ zęby górne i dolne są różnego kształtu i wielkości, powierzchnie i krawędzie żucia jednoimiennych zębów nie przylegają do...

Pobieranie wycisków zębów - techniki zabiegowe

Wycisk będący negatywem pola protetycznego powinien obejmować całe łuki zębowe niezależnie od zasięgu uzupełnienia (korony pojedyncze wkłady, czy rozległy' most). Powinien nadto precyzyjnie odtwarzać okolicę poddziąsłową z uwidocznieniem granicy szlifowania, tj. schodzić nieco poniżej tej granicy...

Odbudowa struktur uszkodzonych koron zębów po leczeniu endodontycznym z zastosowaniem sztyftów dokorzeniowych

W celu odbudowy zniszczonych koron zębów, po usunięciu miazgi i po leczeniu endodontycznym, tradycyjnie stosuje się lane wkłady koronowo-korzeniowe z kikutem koronowym będącym podbudową korony protetycznej. Jest to metoda sprawdzona i nadal aktualna, szczególnie w odniesieniu do zębów jednokorzeniowych...

Ogólna budowa zębów

Wewnątrz zęba znajduje się jama, większa w obrębie korony i górnej części korzenia, zwężająca się stopniowo w cienki kanał w kierunku do wierzchołka korzenia. Jamę tę nazywamy komorą zęba lub komorą miazgi (camrn dentis s. cavum pulpae) a zwężoną jej część w obrębie korzenia—kanałem...

Jak zapobiegać próchnicy zębów?

Istnieje kilka sposobów zapobiegania próchnicy zębów. Jednym z nich jest usuwanie bakteryjnej płytki nazębnej, zarazków, kwasów i starego pokarmu przez regularne szczotkowanie. Jest to jeden z najważniejszych aspektów higieny jamy ustnej, a jednocześnie niezbędny element dbałości o zęby. Nić...

ZĄB

Było zgrzytanie zębów z Iliady, 19,365, Homera; por. Płacz (Będzie płacz...). Dzwonić (szczękać) zębami trząść się, dygotać ze strachu, z zimna. Jakież to słowo wymknęło się z zagrody twych zębów? zob. Słowo.

Kłaść zęby na półce, na półkę (dawn. na policy, na policę) głodować, nie...

Zęby

Zęby służą do pobierania kęsów pokarmowych i żucia pokarmów, są rów nież organem chwyt-nym oraz biorą czynny udział w budowie twarzy i procesie mówienia. Korona zęba pokryta jest szkliwem, a korzeń cementem. Wewnątrz zęba mieści się jama zęba. która wypełniona jest miazgą, zbudowaną z naczyń...

Próchnica zębów

Próchnica zębów jest najczęstszym problemem zdrowotnym u dzieci i młodzieży. Uważa się, że jest chorobą infekcyjną, polegającą na postępującym procesie demineralizacji szkliwa i zębiny, w następstwie czego dochodzi do powstania ubytku.

Próchnica w zębach mlecznych może pojawić się już ok. 1...

Zęby trzonowe

Zęby trzonowe (dentes molares). Ze wszystkich zębów trzonowce mają najsilniej rozwiniętą koronę. Korona zębów górnych ma na ogół kształt zbliżony do rombu, dolnych — do wydłużonego prostokąta. Na powierzchni żucia znajdują się co najmniej trzy guzki, przeważnie cztery lub pięć, rzadziej więcej;...

Czas i kolejność wykluwania się zębów mlecznych

1. Siekacze przyśrodkowe w 6—9 miesiącu życia

2. Siekacze boczne w 8—11 „ „

3. Zęby trzonowe przednie w 12—16

4. Kły w 16—20

5. Zęby trzonowe tylne w 20—30

Na uwagę zasługuje opóźnione wyrzynanie się kła, które tłumaczy się tyrn, że zawiązek kłów znajduje się znacznie głębiej od...

JAMA USTNA - Zęby

Zęby wszystkich kręgowców służą do rozdrabniania pokarmu, lecz różnią się w dużym stopniu wielkością i kształtem w zależności od tego, jakim pokarmem dany gatunek się odżywia.Jakkolwiek zęby różnych ssaków mogą powierzchownie różnić się całkowicie, to jednak zbudowane są według wspólnego...

Zęby przedtrzonowe

Zęby przedtrzonowe (dentes praemolares). Zęby przedtrzonowe pod względem kształtu i czynności stanowią postać przejściową do zębów trzonowych. W miejsce krawędzi siecznej czy brzegu wolnego, który spotykamy na zębach siecznych i na kłach, na koronie zębów przedtrzonowych występuje wyraźna...