Zdobywca

Czytaj Dalej

Napoleon Bonaparte - zdobywca czy wyzwoliciel?

Napoleon Bonaparte zdobywca czy wyzwoliciel ? " Napoleon wyzwoliciel, czy zdobywca ?

wilhelma l zdobywcy najazd na nor­MANDIĘ 1076

Wilhelm I Zdobywca (1027P-1087) przekonał się, że podporząd­kowanie Anglii (patrz normanów podbój anglii 1066) i panowanie w Normandii w pó-łnocno-zachodniej Francji wymaga od niego wielu wysiłków.

WILHELMA l ZDOBYWCY NAJAZD NA SZKO­CJĘ 1072

Po podboju Anglii przez Nor-manów (patrz normanów podbój anglii 1066) pozostała nie ustalona północna granica państwa. Król Szkocji Malcolm III Canmore (zm. 1093) uznał to za korzystną okazję; udzielił schronienia Edgarowi Athelingowi (l 060?-1125), angielskiemu księciu, preten­dentowi do angielskiego...

Anglia w X i XI wieku (do podboju Anglii przez Wilhelma Zdobywcę)

-  wygaśnięcie panowania duńskiego po śmierci Kanuta Wielkiego

-  Hartheknut (syn Kanuta) – sprowadzenie z Normandii Edwarda Wyznawcy (król od 1042 r.)

-  bezpotomna śmierć Hartheknuta

-  przywrócenie rządów starej dynastii Alfreda Wielkiego

-  nadawanie stanowisk i posiadłości duchownym i rycerzom...