Zdjęcia

Czytaj Dalej

Interpretacja zdjęć zastanych

Rozpoczynamy od interpretacji zdjęć zastanych, gdyż taka procedura jest najłat­wiejsza w realizacji, nie wymaga bowiem żadnych szczególnych środków technicz­nych. Prowadzący zajęcia przynosi zdjęcie jakiejś złożonej sytuacji społecznej, bogate w treści socjologiczne (liczne osoby uczestniczące...

Zdjęcia warstwowe klatki piersiowej (tomografia)

Tomografią nazywa się specjalną technikę rentgenowską, która zamazuje część cieni struktur ciała celem lepszego uwidocznienia struktur w wybranych warstwach ciała. Aby otrzymać zdjęcia warstwowe dwa z trzech elementów układu: lampa rentgenowska, badany pacjent i kaseta z kliszą rentgenowską, muszą...

KIRLIANA ZDJĘCIE

Zdjęcie fotograficzne uwieczniające promieniowanie wydzielane przezwszystkie żywe obiekty poddane stymulacji prądem zmiennym o wysokiejczęstotliwości. Istotnym z punktu widzenia medycznego jest to, żeszczegółowa analiza zdjęcia dynamicznego, rejestrującego fenomenpromieniowania w ruchu, pozwala na ocenę...

Znaczenie FOTOGRAMETRII, TELEDETEKCJI i zdjęć satelitarnych w gospodarce człowieka

We współczesnych badaniach Ziemi oraz ciał niebieskich najpowszechniej wykorzystywane jest zjawisko promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowanie to jest właściwością wszystkich ciał. Do jego rejestrowania nie jest konieczny bezpośredni kontakt ze źródłem promieniowania. To bezkontaktowe, zdalne...

Jak wykonuje się zdjęcie rentgenowskie?

Zdjęcia rentgenowskie wykonuje się w specjalnych pomieszczeniach. Pacjent musi zdjąć ubranie, by odkryć te części ciała, które mają być prześwie­tlone. Przedmioty takie jak biżuteria, spinki do wło­sów czy mostki stomatologiczne mogą przesłonić badany narząd i podczas wykonywania zdjęć...

Co to jest zdjęcie stomatologiczne?

Promienie rentgena są od wielu lat wykorzysty­wane w stomatologii. Czasami trudno jest wykryć próchnicę podczas zewnętrznego badania zębów, gdy tymczasem prześwietlenie ujawnia wszystkie ubytki, choroby korzeni, stany zapalne i inne pro­blemy. Na podstawie otrzymanej w ten sposób informacji lekarz...