Zderzenie

Czytaj Dalej

Teoria „zderzenia cywilizacji” Samuela P. Huntingtona

Autor stwierdza: jestem „stanowczo przekonany, że w przyszłej polityce światowej nie będą decydować konkurujące ideologie czy bloki gospodarcze – lecz zderzenie wrogich sobie kultur.

Bohaterowie S.Żeromskiego w zderzeniu z rzeczywistością

Żeromski okazał się pisarzem zaangażowanym w różne problemy życia codziennego. Jego dzieła wypełnione są problemami ogólnoludzkimi. Stefan Żeromski okazał się wielkim psychologiem. Bohaterowie jego utworów przeżywają różne rozterki duchowe. Często stają na rozdrożu. Pisarz przedstawia naszym oczom...

Prawo europejskie jako efekt zderzenia kultur prawnych

1. Korzenie prawa europejskiego

a. Kultura europejska => duże znaczenie prawa pozytywnego w kulturze zachodniej,  natomiast  w kulturach wschodnich sankcje natury społecznej i standardy moralne są dużo ważniejsze od sankcji prawnych.

i. Europocentryzm (łac. Europos – środek)

ii. Amerykanocentryzm

2...

Ludzie marketingu i sprzedawcy: zderzenie kultur

Ludzie marketingu to nowy rodzaj uczestników gry rynkowej. Nie należy ich mylić ze sprzedawcami, choć wielu pochodzi z działów sprzedaży. Awans sprzedawcy do działu marketingu niekoniecznie sprawia, że staje on się człowiekiem marketingu. W rzeczywistości, między tymi dwoma profesjami istnieje...