Mikołaj Rej - Krótka rozprawa miedzy trzemi osobami: panem, wójtem a plebanem, którzy i swe, i innych ludzi przygody wyczytają, a takież i zbytki, i pożytki dzisiejszego świata

Wreszcie pan na spółkę z wójtem wymyśla na zbytki szlachty, która tyle pieniędzy trwoni na wymyślne potrawy, trunki i stroje, która hula i poluje zamiast gospodarstwa pilnować itd.

„Zbytki Polskie”

  „Zbytki Polskie” – patriotyczna.