Zboże

Zboże jest najszlachetniejszym owocem pól. Wszystko w nim jest symbolem: od nasienia, które pada na ziemię, do nowego plonu, który pc wielorakiej obróbce, staje się chlebem powszednim, co więcej Chleben życia, do którego ludzkość tęskniła od wieków, który zapowiadały symbole i obrzędy Starego...

Uprawa zboża

 

ZBOŻA: PSZENICA: jest to najważniejsze zboże, zajmuje ok. 37%pow. przeznaczonej pod uprwawę wszystkich zbóż, dostarcza 20%produkcji zbóż, rośnie w klimacie um. ciepłym i podzwrotnikowym, wymaga żyznych gleb (czarnoziemy, brunatne), nie znosi dużych opadów, ale lubi wilgoć, w okresie dojrzewania...

Co to są zboża?

Zboża to rośliny uprawne z rodziny traw, których podstawowym plonem jest ziarno przerabiane, min. na mąkę, kaszę i płatki. Zawierają dużo substancji odżywczych i stanowią jeden Z najważniejszych składników diety zarówno ludzi, jak i zwierząt. Pierwszymi roślinami jakie około 10-12 ty­sięcy lat...

OGRÓD, ale nie plewiony; bróg, ale co snop to inszego zboża;...zbiór wierszy W. Potockiego

OGRÓD, ale nie plewiony; bróg, ale co snop to inszego zboża; kram rozlicznego gatunku;... między towarem na poły rzeczy, powieści, przygody, podobieństwa, przykłady... tudzież ethica do cnoty, moralia do obyczajów, sacra do nauki, seria do przestrogi wiodące poważnych i uważnych, festiva, ludicra...

Zboża i przetwory zbożowe

Gryka Gryka (Fagopyrum), rodzaj z rodziny rdestowatych. Gryka siewna (Fagopyrum esculentum), zwana hreczką pochodzi z Azji Wschodniej i Centralnej, uprawiana w Europie. Jadalne są trójgraniaste orzeszki zawierające skrobię, z których wyrabia się kaszę lub mąkę. Używana także jako roślina pastewna, miododajna, lecznicza oraz na “zielony nawóz”. Żyto Żyto zwyczajne (Secale cereale), gatunek z rodziny traw, jedno ze zbóż stref umiarkowanych, na większą ...