Zbieżność

Czytaj Dalej

Zbieżności oraz różnice między stanem obrony koniecznej a stanem wyższej konieczności uregulowane w polskim Kodeksie Karnym

Do dnia dzisiejszego uzasadnienie obrony koniecznej poszukuje się poprzez w tzw. prawie naturalnym i określa się go , jako przyrodzone, podmiotowe prawo każdego człowieka. Teoria wyręczania umowy politycznej, mówi iż państwo (jego organy) zobowiązane są do obrony obywateli przed zamachami na ich dobra. Jeżeli tego nie czyni, to każdy obywatel ma prawo wyręczyć organy państwa w stosowaniu koniecznych środków dla odparcia zamachu. Obrona konieczna jest instytucją,