Przewody rurowe i zawory

Rozróżnia się więc: • Zawory przykrywające • Zasłaniające Do zaworów przykrywających należą: • Wzniosowe • Klapy • Zawory membranowe Do zaworów zasłaniających zalicza się: • Zasuwy • Kurki • Zawory motylkowe tzw.

Zawory i reduktory do butli tlenowych

Po odkręceniu zaworu odcinającego 20, tlen z komory niskiego ciśnienia 8 przepływa przez łącznik 11 do palnika.