ZAWADA PAWEŁ, pseud. Sęk

ZAWADA PAWEŁ, pseud.

ZAWADA WOJCIECH

ZAWADA WOJCIECH, ur.

Językoznawstwo WSFIZ zawada ełk

1.CZYM PRZEJAWIAŁY SIĘ ZAINTERESOWANIA STAROŻyTNYCH HINDUSÓW? Najdawniejsze systematyczne badania nad językiem rozwinęły się około połowy pierwszego tysiąclecia p.n.e. w Indiach. Wierzono tam, że recytowanie świętych hymnów wedyjskich tylko wtedy spełnia swoja funkcje religijno- magiczną, gdy jest językowo poprawne. Zrodziła się więc potrzeba określenia tej poprawności i stało się to pobudka do badań fonologicznych. Zainteresowanie językoznawstwem przejawiało ...