Zatrucie

Czytaj Dalej

Zatrucia mikrobiologiczne

Zatrucie jadem kiełbasianym jest szczególnie niebezpiecznym rodzajem zatrucia pokarmowego. Źródłem zatrucia mogą być zanieczyszczone glebą lub niewłaściwie przechowywane produkty żywnościowe (głównie przetwory domowe i konserwy mięsne, rybne oraz warzywne, a także mięso wędzone lub peklowane).

Pierwsza pomoc w zatruciach

*zatrucia pokarmowe: sprowokowanie wymiotów przez doustne podanie lekko słonej wody; nie należy prowokować wymiotów u nieprzytomnych i z napadem drgawek oraz nadciśnieniem; *zatrucia oddechowe: zapewnienie dopływu świeżego powietrza, odcięcie dopływu szkodliwego gazu; *zatrucia przezskórne: zdjęcie odzieży i dokładne opłukanie(nie należy jej szorować gąbką ani szczotką) skóry dużą ilością wody, wykonanie opatrunku ...

Zatrucie rtęcią

Wydalanie rtęci z moczem jest zmienne w czasie; świadczy ono o narażeniu, natomiast nie ko-,, reluje z klinicznymi objawami zatrucia. Poza tym stosuje się ogólnie przyjęte postępowanie, zależnie od rodzaju i nasilenia objawów zatrucia.

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE ZATRUĆ I ZAKAŻEŃ POKARMOWYCH

na gromadzeniu danych dotyczących liczby przypadków zachorowań, przebiegu ich leczenia, liczby zgonów, identyfikacji przyczyn zatrucia, prowadzeniu badań laboratoryjnych, w tym identyfikacji szczepów bakteryjnych, analizie oraz interpretaci wyników badań, prowadzeniu zbiorczych zestawień, ocenie bieżącej sytuacji lub wyznaczaniu długoterminowych trendów, itp.

Jakie są rodzaje zatruć?

W przy­padku zatrucia pokarmowego substancjami tok­sycznymi objawy pojawiają się natychmiast po jedzeniu; w razie zatrucia pokarmowego o podło­żu bakteryjnym pierwsze objawy występują po kilku godzinach albo dniach.

Zatrucia gronkowcowe i salmonellowe

Tylko w tej postaci zatrucia może dojść (rzadko) do przekroczenia bariery naczyniowej i do przedostawania się bakterii do krwi. Zatrucia pokarmowe różnicujemy z zespołem czerwonkowym, zwykłą niestrawnością, zapaleniem wyrostka robaczkowego, zapaleniem pęcherzyka żółciowego na tle kamicy, początkowym okresem wirusowego zapalenia wątroby.

Stany zagrożenia życia w przebiegu zatruć

W wykluczeniu zatrucia środkami narkotycznymi pomocne może być podanie dożylnie wstępnej dawki naloksonu, szczególnie gdy źrenice są wąskie (co zwiększa prawdopodobieństwo zatrucia tymi lekami).

Odtrutki po zatruciach

Uwaga: podawanie leków z grupy oksymów jest celowe w zatruciach związkami fosforoorganicznymi jedynie do 48 h od chwili zatrucia. przez pierwsze 3 doby zatrucia.

Zatrucie Czteroetylek ołowiu

Obraz kliniczny zatrucia czteroetylkiem ołowiu nie odpowiada objawom zatrucia parami lub nieorganicznymi związkami ołowiu, które są związane z toksycznym działaniem jonu ołowiowego. W każdym przypadku podostrego zatrucia konieczna jest hospitalizacja na oddziale toksykologicznym.

Zatrucie Dwusiarczkiem węgla

Rokowanie co do pełnego powrotu do zdrowia zarówno po ostrym, jak i przewlekłym zatruciu CSa jest niepomyślne. We wczesnym okresie doustnego zatrucia wskazane jest płukanie żołądka.

Zatrucie benzyną

Ostre zatrucie parami benzyny przebiega zwykle w postaci objawów pre-narkotycznych, jak: bóle i zawroty głowy, nudności, bicie serca, szum w uszach.

Zatrucie kwasem potasowym

W ciężkich przypadkach w niedługim czasie po zatruciu rozwija się zapaść i pełne objawy wstrząsu. Treść żołądkową można odsysać tylko w ciągu 15—30 min od czasu zatrucia.

Zatrucie tlenkiem węgla

Zatrucie tlenkiem węgla jest klasycznym wskazaniem do stosowania hiperbarii tlenowej. Dość często po przebyciu ostrego zatrucia tlenkiem węgla pozostają trwałe uszkodzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, które należy leczyć objawowo.

Zatrucie ciążowe — stan przed rzucawkowy — rzucawka

Nigdy nie mamy pewności, kiedy z zatrucia ciążowego nagle może rozwinąć się rzucawka, ale im wyraźniej występują te 3 podstawowe objawy zatrucia ciążowego, tym większe istnieje ryzyko powstania rzucawki.

Zatrucia ołowiem - Medycyna – dietetyka

Najbardziej powszechne zatrucie ołowiem powstaje w dużych aglomeracjach miejskich oraz w rejonach dróg o nasilonym ruchu samochodowym z powodu zatrucia spalinami samochodowymi.

Zatrucie fluorem

W przypadku zatrucia kwasem fluorokrzemowym postępowanie jest podobne. W zatruciu fluorkiem sodu wskazane jest płukanie żołądka z podaniem Calcium glu-conatum doustnie i dożylnie.

Zatrucie Kadmem

Przewlekłe zatrucie kadmem przebiega z uczuciem rozbicia, bólami żołądka, zmniejszeniem masy ciała. W rozpoznaniu zatrucia znaczenie ma oznaczanie zawartości Cd w krwi i moczu, ale prawidłowe wyniki nie wykluczają przewlekłego zatrucia.

Zatrucie Aminobenzenem

Patomechanizm zatrucia polega na tworzeniu methemoglobiny, która powstaje w podobny sposób, jak w przypadku zatrucia ni, trobenzenem.

Zatrucie arsenem

Z punktu widzenia toksycznego działania i obrazu klinicznego zatrucia związki arsenu można podzielić na grupy: arszeniku, arsenowodoru, trójchlorku arsenu i organicznych związków arsenu.

Zatrucie arszenikiem

Objawy przewlekłego zatrucia są podobne jak podostrego, obserwuje się poza tym poli-neuropatię i zmiany skórne.