Zator płuca

Przyczyną zatorów płucnych bywają skrzepliny powstałe w prawym przedsionku u chorych z niewydolnością krążenia, z migotaniem przedsionków, po operacjach, zwłaszcza po prostatektomii, zabiegach na drogach żółciowych.

ZATOR PŁUC

Ogólna śmiertelność we wszystkich rozpoznanych zatorach płuc wynosi około 10%, ponieważ większość zatorów nawiedza tętnice średniej wielkości i zwykle nie doprowadza do zgonu.

Zator tętnicy

Obraz kliniczny jest znacznie łagodniejszy i pozbawiony wielu objawów, jeśli zator umieści się w mniejszej tętnicy, która jest jedną z paru tętnic danej kończyny.

Zator naczynia mózgowego

U osób w średnim wieku lub starszych zator jest związany najczęściej z migotaniem przedsionków lub zakrzepem naczyń wieńcowych, przy czym w przypadku migotania przedsionków zator następuje najczęściej w okresie podawania naparstnicy lub innych podobnych leków.

Zator tętnicy płucnej

Zator tętnicy płucnej (zatorowość płucna) polega na zaczopowaniu, najczęściej skrzepliną, tętnicy płucnej (zator masywny) lub obwodowej gałęzi tętnicy płucnej (zator mały), czego konsekwencją jest upośledzenie wymiany gazowej w płucach.

Zator tętnic mózgu

zator tętnic mózgu; jeden z rodzajów -> udaru mózgu najczęściej wikłający przebieg chorób serca (zapalenia wsierdzia, niewydolności krążenia z niemiarowością, stenozy mitralnej); materiał zatorowy (najczęściej — skrzepliny przyścienne serca) trafia zazwyczaj do mózgu przez tętnicę szyjną lewą, rzadziej — przez tętnice podobojczykowe, powodując nagłe wystąpienie objawów ogniskowego ...

ZATOR NACZYŃ KREZKOWYCH

Stan ten zawsze wymaga różnicowania z ostrą niedrożnością: niekiedy jest go bardzo trudno odróżnić od zadzierzgnięcia. Chor ry jest w ciężkim stanie ogólnym. Patogno-moniczne są p<5jawiające się na początku choroby krwawe stolce. Z wywiadu dowiaduj jemy się często o istniejącej chorobie...

Zator tętniczy w obrębie kończyn dolnych

W przebiegu chorób tętnic może wystąpić nagłe upośledzenie przepływu krwi. Przypadki ostrego zaburzenia ukrwienia wymagają natychmiastowego postępowania lekarskiego.

Objawy. Charakterystyczny jest nagły, ostry ból w jednej lub w obydwu kończynach, które bledną i stają się chłodniejsze. W wielu...