Zatoki przynosowe

Zatoki przynosowe

Czytaj Dalej

Zatoki przynosowe

Zatoki przynosowe (sinus paranasales), z którymi zapoznaliśmy się przy opisie odnośnych kości, powstają w odwrotnym kierunku niż małżowiny, tzn. Należy przypuszczać, że zatoki przynosowe odpowiadają tym martwym przestrzeniom.

Zatoki przynosowe

W każdej polowie głowy, prawej i lewej, odróżniamy następujące zatoki przynosowe: czołową, szczękową, klinową oraz sitowe.

ZATOKI PRZYNOSOWE

ZATOKI PRZYNOSOWE — jamy w kościachczaszki łączące się z jamą nosową; do największychnależą zatoki szczękowe, które są wypełnionepowietrzem, oraz zatoka czołowau przeżuwaczy.

Zatoki przynosowe

oboczne nosa to jamy powietrzne znajdujące się w obrębie kości twarzoczaszki: zatoki szczękowe - w obrębie kości szczęki, zatoki czołowe - w kości czoło­wej, zatoki (konnnki i sitowe - w kości sitowej i zatoki klinowe - w obrębie trzonu kości kli­nowej.

LEYTE ZATOKA - bitwy morskie 1944 r.

Łącznie w czterech bi­twach o zatokę Leyte (na morzu Si-buyan, w cieśninie Surigao, w re­jonie Samar i koło przylądka Engańo) Japończycy stracili 3 pan­cerniki, 4 lotniskowce, 6 ciężkich krążowników, 7 lekkich krążowni­ków i 13 niszczycieli.

WOJNY W ZATOCE PERSKIEJ

W rejonie Zatoki Perskiej znajduje się ok. Państwa Zatoki Perskiej obawiają się zwycięstwa Iranu więc pomagali finansowo Irakowi 1990r.

Wojna w Zatoce: agresja Iraku na Kuwejt i operacja "Pustynna Burza"- ESEJ

Konflikt w Zatoce unaocznił niebywałe możliwości militarne nowych generacji broni, użytych przez Stany Zjednoczone i potwierdził ich dominację militarną na świecie.

Zatoki klinowe

Są one przedzielone kostną przegrodą zatok klinowych (septum sinuum spheno-idalium), rzadko ustawioną w płaszczyźnie pośrodkowej, przeważnie położoną skośnie, nieraz prawie poziomo, tak że obie przestrzenie zwykle są wyraźnie asymetryczne.

Zatoka szczękowa

które zawierają naczynia i gałęzie zębodołowe górne tylne dla zębów trzonowych Dno zatoki jest utworzone przez wyrostek zębodołowy szczęki; jeżeli zatoka jest przeciętnej wielkości, dno sięga do poziomu dna jamy nosowej; natomiast jeżeli zatoka jest duża.

Zatoka szczękowa

Zatoka szczękowa (sinus maxillaris) położona w trzonie szczęki jest największą przestrzenią pneumatyczną. Rzadko tylko występują dwie oddzielne zatoki w jednej szczęce, wtedy każda z nich łączy się z lejkiem sitowym (Schaeffer).

Otwór zatoki szczękowej

Na uwagę zasługuje również stosunek zatoki szczękowej do korzeni zębów trzonowych i pi dno zatoki bowiem położeniem swym odpowiada tym zębom.

Zatoka czołowa

Zatoka czołowa (sinus frontalis) położona w kości czołowej jest bardzo zmienna pod względem swej wielkości, kształtu i ujścia. Zaobserwowano aż do sześciu zatok czołowych w jednej czaszce.

Zatoki sitowe

Zatoki sitowe (sinus ethmoidales) składają się z grup komórek sitowych (cel-lulae elhmoidnles), które w swym zespole tworzą błędnik sitowy.

Zatoka klinowa

Ujście zatoki klinowej jest niekorzystnie położone dla odpływu wydzieliny, ponieważ znajduje się znacznie powyżej dna zatoki (średnio o 14 mm), podobnie jak w zatoce szczękowej.

Rozwój zatoki moczowo-plciowej

U płodów męskich część miedniczna zatoki moczowo-plciowej jest przedłużeniem cewki moczowej pierwotnej prowadzącej z pęcherza moczowego do wzgórka nasiennego.   płci żeńskiej zatoka mo-czowo-płciowa tworzy głównie przedsionek pochwy.

Rozwój zatoki moczowo-płciowej

Rozwój zatoki moczowo-płciowej. Początkowo wydłużona zatoka moczowo-płciową zarodka żeńskiego przekształca się później w płytką szczelinę moczowo-płciową, 7.

Zatoki węzłów chłonnych

Zatoki te przerzyna tkanka siateczkowata, a ściany zatok wrysłane są na-błonkowo ułożonymi komórkami siateczki, śródbłonkiem zatok. Zatoka limfatyczna położona na obwodzie pocł torebką stanowi tzw.

Zatoki śledziony

Ściany zatok nie są szczelne i między ich komórkami pręcikowymi z łatwością mogą przeciskać się ciałka krwi zarówno do otaczającej naczynie tkanki siateczkowatej (miazgi czerwonej), jak i w kierunku odwrotnym z tkanki tej do zatoki.

Zatoka wieńcowa

Zatoka wieńcowa jest pozostałością zarodkowego lewego rogu zatoki żylnej , leży ona na powierzchni przepo-Aaatomia człowieka.

Zatoka poprzeczna osierdzia

Zatoka poprzeczna ograniczona jest: 1) z przodu ścianą tylną aorty i pnia płucnego; 2) z tyłu powierzchnią przednią obu przedsionków; 3) od dołu kątem utworzonym w miejscu połączenia przedsionków z wyżej wspomnianymi tętnicami; 4) od góry blaszką ścienną osierdzia rozpiętą tutaj między tętniczym a żylnym końcem serca; do tego sklepienia zatoki poprzecznej od góry przylega t.