Zastawka

Czytaj Dalej

Zastawki żylne

Zastawki spotyka się albo w przebiegu żyły — zastawki ścienne, al bo też u j ej ujścia do większego pnia — zastawki ujściowe.

ZWĘŻENIE PRAWEGO UJŚCIA ŻYLNEGO. ZWĘŻENIE ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ

Powikłanie zwężenia zastawki dwudzielnej zwężeniem zastawki trójdzielnej poprawia rokowanie.

Zwężenie zastawki aorty

Nawrót zwężenia i znaczna pooperacyjna niedomykalność zastawki aortalnej stanowią wskazanie do wymiany zastawki na mechaniczną.

Zastawka okrężnicy

Na żywym otwór zastawki jest okrągławy, a sama zastawka wpukla się stożkowato do światła jelita grubego; na zwłokach zaś zastawka ma kształt poprzecznej szczeliny ograniczonej dwoma wyniosłymi fałdami: wargą górną (labium superius) należącą do okrężnicy wstępującej i wargą dolną (labium injerius) należącą do jelita ślepego.

NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ

Niedomykalność czynnościowa zastawki trójdzielnej towarzysząca zwężeniu mitralnemu nie stanowi przeciwwskazania do leczenia operacyjnego, podczas gdy współistnienie niedomykalności zastawki dwudzielnej ze zwężeniem jest przeciwwskazaniem do komisurotomii.

Ujście aorty i jego zastawka

Poza tym grudki i łąkotki zastawek półksiężyców a tych aorty są silniej zróżnicowane od tychże w zastawkach pnia płucnego. O ile w zastawce pnia płucnego odróżniamy płatek pólksiężycowaty przedni, prawy i lewy, to w zastawce aorty — płatek tylny, prawy i lewy .

Zastawki naczyń chłonnych

w naczyniu ciągnącym się wzdłuż całej kończyny górnej Sappey (1885) stwierdził 60—80 zastawek, na kończynie dolnej 80—100; z tego wynika, że na kończynach zastawki układają się mniej więcej co 1 cm; w mniejszych naczyniach jeszcze gęściej.

ZASTAWKI SERCA

Odróżniamy dwa typy zastawek: jeden stanowią obie zastawki przed-sionkowo-komorowe, czyli żylne, prawa albo trójdzielna i lewa albo dwudzielna, położone w ujściach żylnych; drugi —obie zastawki tętnicze położone w ujściach tętniczych, zastawka pnia płucnego i zastawka aorty.

ZASTAWKI ŻYŁ GŁĘBOKICH

podobojczykowej mają zastawki. szyjna przednia mają bardzo nieliczne zastawki, natomiast żyły bocznego trójkąta szyi podążające z barku i karku mają zastawki tym częstsze i gęściej ustawione, im bardziej są oddalone od kąta żylnego.

NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTY

Niedomykalność zastawki aorty nie wywołuje duszności ani dychawicy sercowej przez długie lata, w których chory nie ma upośledzonej aktywności fi-! Leczenie chirurgiczne polega na wszczepieniu do pierścienia aortalnego sztucznej zastawki.

Niedomykalność zastawki aorty w kile sercowo-naczyniowej

Wskutek osłabienia ściany aorty oraz utraty elastyczności rozciąga się pierścień zastawkowy, powodując niedomykalność zastawki. Mruk rozkurczowy nad zastawkami tętnicy głównej przemawia za tłem kiłowym, zjawisko to jednak występuje również przy przebiciu lub odwróceniu płatka zastawki.

Atrezja zastawki tętnicy płucnej bez ubytku przegrody międzykomorowej

Badanie echokardiograficzne i metodą Dopplera uwidacznia budowę prawej komory, zastawki i pnia płucnego, prawej i lewej tętnicy płucnej, czynność zastawki trójdzielnej oraz niekiedy istnienie sinusoid.

NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI DWUDZIELNEJ

Niedomykalność zastawki dwudzielnej (mi-B tralna) powstaje wskutek skrócenia płatków zastawki lub strun ścięgnistych i mięśni bro-dawkowatych. Leczenie chirurgiczne polega na wszczepieniu sztucznej zastawki dwudzielnej.

Atrezja zastawki trójdzielnej

Badanie echokardiograficzne umożliwia rozpoznanie wszystkich składowych wady: pasma łącznotkankowego w miejscu zastawki trójdzielnej, bez przepływu krwi do prawej komory, ubytków przegrody międzykomorowej i między-przedsionkowej, położenia tętnicy płucnej i aorty oraz zwężenia/atrezji tętnicy płucnej.

Zastawka wężownicowata

Pod małym ciśnieniem zastawka jest drożna w obu kierunkach; silny skurcz mięśniówki przewodu powoduje zwolnienie przepływu żółci. Zastawka wężownicowata stanowi przypuszczalnie mechanizm zaporowy; pod wpływem nagłego i silnego wzmożenia ucisku w górnej części brzucha (np.

ZASTAWKI PRZEDSIONKOWO-KOMOROWE

Zastawka umocowana w prawym ujściu żylnym składa się z trzech płatków, w lewym — z dwóch; dlatego też możemy je również nazywać zastawką trójdzielną (valva tricuspida-lis; ctispis = ostrze) i dwudzielną (valva bicuspidalis s.

Zastawki żyt nieparzystych

nieparzysta krótka dodatkowa również wyposażona jest w zastawki (wg Sylwanowicza  w 15 przypadkach na 25 zbadanych osobników). międzyżebrowe tylne (zwłaszcza prawe) najczęściej wyposażone są w zastawki ujściowe.

ZASTAWKI ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH

W młodym wieku zastawki są dobrze wykształcone i domykalnc, natomiast są one uwstecznione i niedomykalnc u dorosłego, zwłaszcza 11 kobiet; jak wiemy, zastawki odgrywają ważną rolę w powierzchownym krążeniu żylnym.

Zmiany hemodynamiczne u chorych z wszczepionymi sztucznymi zastawkami serca

zmiany hemodynamiczne u chorych z wszczepionymi sztucznymi zastawkami serca; są zróżnicowane w zależności od miejsca wszczepienia sztucznych zastawek, kurczliwości mięśnia serca, współczynnika wykorzystania tlenu oraz aktywności fizycznej chorego.

ZASTAWKI

W sercu wyróżnia się zastawkę dwudzielną (mitralna) i trójdzielną między przedsionkami a komorami, zastawki półksiężycowate u ujścia aorty i tętnicy płucnej oraz kieszonkowate zastawki w żyłach i drobnych naczyniach limfatycznych.