Zasolenie

Zasolenie

Czytaj Dalej

Zasolenie wód na świecie

W morzach zamkniętych występują duże wartości i wahania zasolenia wody, najbardziej zasolone jest Morze Czerwone (46-). Morze Bałtyckie ma zasolenie wody od 6 do 30-.

ZASOLENIE GLEBY

Zasoleniegleby może powstać w naturalnych warunkachw klimacie suchym (gdzie parowanie wody z glebyjest duże), jeżeli woda gruntowa zawiera solemineralne, które po wyparowaniu wody pozosunąw jej wierzchnich warstwach; przyczynązasolenia mogą być także zalewy słoną* wodąlub oawodnjenie ściekami przemysłowymi o dużejzawartości soli.

Zasolenie gleby

Nadmierne nagromadzenie się soli w warstwie ornej, wpływające ujemnie na rozwój roślin lub uniemożliwiające ich wegetację.Stan z.g. ocenia się metodą pośrednią za pomocą konduktometrycznego pomiaru przewodnictwa elektr. zawiesiny wodnej.