Zasięg

Czytaj Dalej

Rodzaje centrów logistycznych i ich zasięg działania

• Międzynarodowe logistyczne centra dystrybucji – ich zasięg działania wynosi 500 – 800 km, samo centrum zajmuje 100 – 150 ha. Oferują pełne usługi logistyczne,

• Regionalne logistyczne centra dystrybucji – o zasięgu działania 50 – 80 km i powierzchni 20 – 50 ha,

• Lokalne logistyczne centra dystrybucji o...

Jaki był zasięg pierwszych rakiet?

W przypadku broni rakietowej podstawowym pro­blemem zawsze był zasięg. Aby rakieta mogła po­lecieć dalej powinna być większa, aby pomieścić więcej prochu lub innego paliwa. To z kolei zwiększało masę rakiety czyniąc ją trudniejszą do napędzania i zasięg znowu był ograniczany. Rozwiązanie tego...

Zasięg i rozpiętość kierowania

Zasięg kierowania to ogół bezpośrednich i pośrednich podwładnych podporządkowanych danemu kierownikowi. Ani formalny, ani potencjalny, ani rzeczywisty zasięg kierowania nie jest niczym ograniczony.

Rozpiętość kierowania to liczba podwładnych bezpośrednio podporządkowanych danemu kierownikowi...

Atrybuty władzy politycznej (siła – zakres – zasięg)

Koncepcje definiujące władzę poprzez cechy

II. W pewnym sensie dokonał tego R. Dahl, który wyróżnił:

- Rozkład władzy

- Koncentracja władzy

- Rozproszenie ludzi mających wpływ w układzie społecznym

■ Zakres władzy - Stopień w jakim władza ograniczona jest do pewnego obszaru

■ Zasięg...

Ogólne wskazania ograniczające zasięg oddziaływań podkultur oraz sekt na młode pokolenie

Zapewne niektóre wskazania w zakresie likwidacji uwarunkowań deter­minujących przynależność młodego pokolenia do podkultur oraz sekt nasu­wają się same w trakcie studiowania przyczyn współdecydujących o uczest­nictwie młodzieży w tych grupach. W szczególności, że pomimo wielu rozbieżności, jawią...

Konsekwencje zasięgu zlodowacenia czwartorzędowego

Czwartorzed dzieli sie na dwa okresy:

a) plejstocen (okres lodowcowy)

b) holocen (ocieplenie klimatu)

W plejstocenie klimat kilkakrotnie sie ocieplal i oziebial:

- glacjal - okres oziebienia klimatu gdy znany jest zasieg lodowca.

- interglacjal - okres ocieplenia klimatu

interstadialy i stadialy -...

Powiat - rodzaje, istota i zasięg terytorialny

Powiat to lokalna wspólnota samorządowa, która tworzą z mocy prawa mieszkańcy odpowiedniego terytorium, posiada osobowość prawną, samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność ( edukacja publiczna, ochrona zdrowia, pomoc...

Jak zwiększać zasięg i precyzję naprowadzanego pocisku?

Jeżeli pocisk wystrzelono z miejsca, z którego cel nie jest bezpośrednio widoczny, to tor jego lotu można śledzić za pomocą radaru. Na ekranie lampy oscyloskopowej zaznacza się dokładną pozycję celu. Gdy pocisk zostaje wystrzelony, na ekranie pojawia się jego obraz noszący potoczną nazwę...

Poznaliśmy geny człowieka Nieśmiertelność w zasięgu ręki?

Każdy człowiek ma swój indywidualny układ informacji genetycznej. Od genów w dużym stopniu zależy nasze życie; to, jak wyglądamy, na co chorujemy. Nieśmiertelność w zasięgu ręki? Znajomość genów danego człowieka sprawi, że lekarze będą mogli wcześnie określać skłonności danego człowieka do chorób i wcześniej im zapobiegać. Przykładowo: robiąc test genetyczny 15-latka można będzie stwierdzić, na jakie choroby jest on szczególnie podatny. Wiedząc, że ...

ZASIĘG, areał

Obszar występowania gatunku lub innej jednostki taksonomicznej. Gatunki kosmopolityczne mają szeroki zasięg występowania, gatunki endemiczne - bardzo ograniczony, w skrajnych przypadkach do jednego stanowiska (np. welwiczja).

Wyróżnia się zasięgi ciągłe (np. złocienia Zawadzkiego) i rozenwane (np...

Rozległość i zasięg konstrukcji

Protezy ruchome mają rozbudowaną konstrukcję w postaci trzonu, płyty, łączników, (łuków, przerzutów) itp., toteż zajmują stosunkowo rozległy teren pola protetycznego. Natomiast pole protetyczne protezy stałej obejmuje zęby filarowe, a w przypadku mostów nieznaczny odcinek wyrostka zębodołowego w...

DECYZJA DOTYCZĄCA ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA MARKI

 

Tworząc nazwę marki i jej wizerunek producent powinien zastanowić się, na jakim obszarze chciałby wykorzystywać tę markę do sprzedaży własnych produktów. W przeszłości zdarzało się często tak, że firmy, które próbowały zastosować dotychczasową lokalną markę przy wprowadzaniu produktu na nowe...

Sieci krótkiego zasięgu (RS, USB, FireWire, Bluetooth, IrDA, WUSB)

Standard RS – 232C (Recommended Standard) został ustanowiony w 1969 r. Definiuje on sposób nawiązania i przeprowadzenia łączności między dwoma urządzeniami DTE (komputer PC) (Data Terminal Equipment) za pośrednictwem modemów tzw. DCE (modem) (Data Communication Equipment) lub bez nich. Obecnie standard łącza szeregowego do połączenia komputera PC z urządzeniami zewnętrznymi. Standard ten oferuje transmisje typu: • Simplex - jednokierunkowa transmisja, w której tylko ...

ZASIĘG REKLAMY

Określenie rozmiarów grupy docelowej, do której może dotrzeć dany środekr. Z.r. wyraża się najczęściej w postaci udziału procentowego adresatów r. np.w grupie czytelników danego tytułu prasowego, ogólnej populacji widzów blokuprogramów telewizyjnych, liczbie widzów uczęszczających na mecze piłkarskiei...