Zarzuty

Czytaj Dalej

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym, procedura ich rozpatrywania

Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie zarzutów. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie zarzutów służy zobowiązanemu zażalenie.

KONFLIKT IDEOLOGICZNY. ATAKI POGAN - POWSZECHNIE WYSUWANE ZARZUTY

Zarzut „mizantropii" jest jedynie konsekwencją oskarżenia o ateizm. Trzeba jednak pamiętać, że o mord rytualny oskarżano już poprzednio Żydów, a w tym wypadku nie umiemy wskazać, z jakim szczegółem rytuału zarzut był kojarzony.

Zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

Wniesienie zarzutów nie wstrzymuje egzekucji, organ w uzasadnionych przypadkach może ją wstrzymać. Na postanowienie w sprawie zarzutów przysługuje zażalenie zobowiązanemu i wierzycielowi.