Zarodek

Zarodek

Czytaj Dalej

Zaburzenia w rozwoju zarodka i płodu

Mutacje mogą pojawiać się w blastomerach wczesnego zarodka lub w komórkach w stadium późniejszym, dotyczyć zarodka lub jego części.

4-tygodniowy zarodek ludzki

Na brzusznej powierzchni zarodka widzimy przekrój przewodu jelitowo-żółtkowego, w nim otwór prowadzący do jelita środkowego. Od brzusznej powierzchni zarodka w tylnej jego części odchodzi szypuła brzuszna; na jej przekroju poprzecznym widać przecięte: przewód omoczni i naczynia pępkowe.

ZARODEK

ZARODEK — 1) u roślin nasiennych — młodaroślina ukryta w nasieniu składająca się z zawiązkakorzenia, zawiązka pędu z mniejlub bardziej rozwiniętym pączkiem wierzchołkowymoraz z liścieni, dwóch — u roślin dwuliściennychi jednego — u jednoliściennych(zwanego tarczką zarodkową); u roślin bczbiełmowychcałe nasienie jest zarodkiem, liścieniesą duże i zawierają materiały zapasowe, z którychroślina buduje swój ...

8-tygodniowy zarodek

Odtąd zmiany w kształtach zarodka będą polegać głównie na nierównomiernym wzrastaniu poszczególnych jego części i narządów oraz na dalszej stopniowej zmianie ich proporcji. W tych następnych fazach rozwoju zarodek będzie nosił nazwę płodu (fetus).

ZARODEK, embrion

W budowie zarodka nasiennych wyróżnia się zawiązek korzenia, pędu i młodociane, liście (li-ścienie) - u nagozalążkowych - kilka, u okrytonasiennych - dwa (dwuliścienne) lub jeden (jednoliścienne).

5-tygodniowy zarodek

Brzuszną powierzchnię zarodka tuż poniżej głowy uwypukla duży guz serca; opiera się on swą dolną powierzchnią o grubą i krótką jeszcze pępowinę, dopiero co utworzoną z szypuły brzusznej i przewodu jelitowo-żółtkowego i pokrytą błoną owodni.

ZAPŁODNIENIE I PIERWSZE OKRESY ROZWOJU ZARODKA

Przez pęknięcie ściany jajowodu zarodek wraz z błonami płodowymi lub też bez nich może przedostać się do jamy brzusznej, gdzie najczęściej ginie, czasem jednak może się rozwijać dalej; jest to wtedy ciąża brzuszna wtórna.

Biochemiczna ocena rozwoju zarodka i pfodu w I trymestrze ciąży

Badania biochemiczne opierają się na założeniu, że prawidłowy rozwój zarodka i płodu wiąże się z obniżeniem lub podwyższeniem stężeń określonych markerów w surowicy krwi ciężarnej. W trofo-blaście już od pierwszych dni rozwoju zarodka, a następnie w łożysku syntetyzowane są: 1.

6-tygodniowy zarodek

W ciągu szóstego tygodnia życia zarodka największe zmiany w jego wyglądzie powstają w głowie.

7-tygodniowy zarodek

7-tygodniowy zarodek charakteryzuje jeszcze boczne położenie oczu, zarysowują się już powieki, wyodrębniający się nos jest bardzo szeroki, jego nozdrza skierowane są ku przodowi i są chwilowo zarośnięte czopami nabłonkowymi.

Rozwój mięśni kończyn u zarodka

Świadczyć o tym może również położenie mięśni w kończynach zarodka i ich unerwienie.

Jak przebiega rozwój zarodka po zapłodnieniu?

Owodnia, niczym balon wypełniony płynem, otacza i chroni przyszłego człowieka, na tym etapie nazywanego embrionem lub zarodkiem.

ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - ZARODKI ROZKŁADU PAŃSTWA KALIFÓW

  Rozległe i bogate państwo kalifów posiadało w samej swojej organizacji zarodki rozkładu.

Rozwój mięśni głowy u zarodka

Odrębną grupę stanowią mięśnie różnicujące się z mezenchymy wypełniającej łuki skrzelowe, położone w bocznych ścianach głowowego odcinka przewodu pokarmowego . W odróżnieniu od mięśni somatycznych nazywamy je mięśniami trzewnymi. Mięśnie prążkowane powstające z mezenchymy łuków...

EMBRION (zarodek)

Forma rozwojowa, powstała w wyniku procesu zapłodnienia lub parte-nogenezy. U człowieka pierwszy etap w rozwoju zarodkowym, obejmujący okres od momentu zagnieżdżenia w błonie śluzowej macicy do końca drugiego miesiąca ciąży, później określany jako Ptód. Stanowi obiekt zainteresowań naukowców jako...