Zarażenie

Czytaj Dalej

Efekt zarażenia

Charakterystyka

Efekt zarażenia (efekt zarazy) - sytuacja kiedy kryzys w gospodarce jednego kraju może wywołać zaburzenia, kryzys w gospodarce drugiego kraju.

Podział efekt monsunowy - opiera się na wspólnym wstrząsie zewnętrznym, np. polityka gospodarcza jakiegoś państwa (lub państw) ma podobny...

AIDS - dżuma XX wieku - Jak komórki zarażają się wirusem HIV

Jest to proces wieloetapowy, złożony z następujących po sobie faz. Są one efektami interakcji między komórką wrażliwą na zakażenie, a cząstką wirusa.

Proces ten wygląda w następujący sposób:

1- przyłączenie cząstki wirusowej do powierzchni komórki

2- połączenie wirusa z błoną komórkową...