Zaproszenie

Czytaj Dalej

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Zaproszenie do PKWN

15 lipca 1944 r. Wasilewska i Edward Osóbka-Morawski wystosowali do Langego telegram, w którym zapowiadali utworzenie polskiego rządu tymczasowego na bazie Krajowej Rady Narodowej i prosili profesora o objęcie w tym rządzie teki ministra spraw zagranicznych. Nim jednak Lange zdążył odpowiedzieć, 21 lipca w...

ZAPROSZENIE DO TAŃCA

Nm. Aufforderung zum Tanz, utwór fort. (1819) Webera, w transkrypcji na orkiestrę (1843) Hectora Berlioza trwała pozycja repertuaru popularnych koncertów.

Duch róży, fr. Le Spectre de la rose, balet w 1 akcie (Monte Carlo 1911, wyst. pol. pt. Zaproszenie do tańca, Poznań 1965), muzyka Webera w instr...