Zapowiedzi

Zapowiedzi

Czytaj Dalej

Gatunki informacyjne - Zapowiedź (zajawka)

Zapowiedzi umieszcza się zazwyczaj na pierwszej stronie gazety. Na jed­nej z pierwszych stron drukują zapowiedzi czasopisma, najczęściej łącząc je ze spisem treści.

Sentymentalizm jako zapowiedź romantyzmu. Krytyka sentymentalizmu w "Ślubach panieńskich" Aleksandra Fredry

Sentymentalizm jako prąd umysłowy i literacki rozwinął się w różnych krajach Europy w okresie oświecenia i był zjawiskiem konkurencyjnym wobec klasycyzmu. Wiązał się z emancypacją klas średnich, zwłaszcza mieszczaństwa, zainteresowanego w przełamaniu porządku feudalnego i likwidacji uprzedzeń...