Jakie jest znaczenie gazu ziemnego w wytwarzniu energii?

Gaz ziemny wykorzystuje się do produkcji pa­liw, zarówno do użytku osób prywatnych jak i na skalę przemysłową, jako niezbędny składnik do produkcji detergentów, włókien sztucznych, farb, plastyku, oraz gumy syntetycznej.

Czym są orzeszki ziemne?

Orzech ziemny pochodzi z Ameryki Połud­niowej. Przede wszystkim jednak orzeszki ziemne są źródłem oleju roślinnego. Orzeszki ziemne zna­lazły również zastosowanie w przemyśle.

Masy ziemne i skalne

Odspojony nadkład, → przerosty, niezbywalna część urobku, przemieszczane z wyrobiska górniczego na zwałowisko lub składowiska tymczasowe.

Roboty ziemne

R. budowlane obejmujące odspajanie, przemieszczanie, układanie, zagęszczanie gruntu, ewentualnie ulepszanie dodatkami (mineralnymi, spoiwami) wrazz doraźnym i trwałym odwodnieniem.

Budowla ziemna

BUD OW LA Z I E M N A — budowla w y k o n an aw gruncie lub z ziem i, m ają ca sam o d zieln e zn aczeniegospodarcze lu b te c h n iczn e; d o b u dow liziemnych zalicza się n asypy, np. w ały p rzeciw powodziowe,przegrody ziem ne zb io rn ik ó w , groblestawów lub k w ater zalew ow ych itp . o ra z w...

PUŁAPKA CHWYTNA ZIEMNA

PUŁAPKA CHWYTNA ZIEMNA — wąskirowek o stromych ścianach wykopany na granicypola; owady usiłujące przedostać się na chronionepole wpadają w rowki, z których wskutek prostopadłościi gładkości ścian nic mogą się wydostać.

Zapora ogniowa (firewall)

Zgodnie z przyjętą strategią ochronną danej organizacji rola zapory ogniowej może obejmować wiele technik blokady informacji (wyłącznie wejściowej, wyłącznie wyjściowej, dwukierunkowej filtrowanej lub mieszanej).

ZAPORA

Zapory wznosi się przeważnie z betonu lub żelbetonu;niekiedy stałą część zapory wykonuje sięjako przegrodę ziemną, a tylko część ruchomą(-♦jaz) — z kamieni naturalnych lub sztucznych.

Dżdżownica ziemna

Skąposzczet o dł. 90–190 mm żyjący w wilgotnych, przewiewnychglebach. Drążąc korytarze w glebie oraz przepuszczającprzez przewód pokarmowy subst.org. i miner. cząstki gleby (ok. 1000 kg glebyna 1 ha w ciągu 6 mies.), przyczyniają się dojej przemieszczania, spulchniania, do tworzeniastruktury...

Sówka ziemna (Speotyto cunicularia)

Samica sówki ziemnej sama wysiaduje swe okrąglawe jaja, samiec ją tylko karmi.

TORRES VEDRAS, rozległy kompleks fortyfikacji ziemnych w Portugalii, na płn. od Lizbony

Wzniesiony 1810 na rozkaz Wellingtona i mający osłaniać stolicę. Pracami kierował ang. płk saperów Fletcher, któremu pomagało 17 ofic. wojsk inżynieryjnych. Szańce sypało 10 tys. portug. żoł. i członków lokalnej milicji. System obejmował 108 redut w trzech liniach wyposażonych w 447 dział.

Na...

Dżdżownica ziemna

Lumbricus terrestris L., rodzina Lumbricidae — dżdżownice. Jest to najbardziej znana dżdżownica osiągająca długość 90—190 mm. Zwykle żyje w glebie łąk, pól, ogrodów, na nizinach i w rejonach górskich.

Trzmiel ziemny

Zwykle gnieździ się w norach ziemnych, w szczelinach, pod kamieniami itp.

Grzebiuszka ziemna (huczek ziemny)

Pelobates fuscus (Laur.), rodzina Pelobatidae - grzebiuszkowate. Ma jajowate ciało do 65 mm długości, krótkie kończyny tylne i gładką skórę. Twardych, zrogowaciałych modzeli na podeszwowych powierzchniach kończyn tylnych używa podczas zagrzebywania się w ziemi. Rozprzestrzeniony jest od Francji...